Stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard vergadert 2 november

0
132

sohw-logoMIJNSHEERENLAND –  De stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard, waarin alle 35 fracties van de Hoeksche Waardse raden zijn vertegenwoordigd, komt bijeen op maandag 2 november om 20.00 uur in Cultureel Centrum De Vijf Schelpen, Laan van Westmolen 117 in Mijnsheerenland. Deze bijeenkomst is openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Opening en mededelingen
  • Vaststellen agenda
  • Vaststellen samenvattend verslag stuurgroepvergadering 7 oktober 2015
  • Mogelijkheid tot het geven van een algemene en inhoudelijke reactie op en het stellen van inhoudelijke vragen aan de heer Boogers van BMC over het eindrapport bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard
  • Weging van de in het onderzoek benoemde uitgangspunten voor de bestuurlijke toekomst
  • Te treffen maatregelen die nodig zijn om van een model een succes te maken
  • Eerste peiling voorlopige conclusies ten aanzien van een voorkeursmodel
  • Opzet raadsledenbijeenkomst 18 november a.s.
  • Rondvraag
  • Sluiting

De vergaderstukken zijn na te lezen op de websites van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten en het SOHW.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.