Onderzoek opvang statushouders in Het Spui in volle gang

0
490

STRIJEN – De gemeente Strijen heeft meer tijd nodig voor het onderzoek naar tijdelijke huisvesting voor statushouders. De verwachting is dat het onderzoek over twee tot drie maanden definitief kan worden afgerond.

  

Oktober vorig jaar startte de gemeente Strijen een onderzoek naar de mogelijkheden om statushouders tijdelijk te huisvesten in voormalig schoolgebouw Het Spui. Om de vele vluchtelingen te kunnen opvangen werd namelijk landelijk ingezet op het laten doorstromen van mensen met een verblijfsvergunning naar reguliere woningen. Wat uiteraard effect heeft op de bestaande woningmarkt. Om te voorkomen dat inwoners worden verdrongen, ontstond in Strijen het idee voor versnelde en eenvoudige huisvesting van statushouders.

De verschillende ontwikkelingen van de afgelopen weken en maanden hebben de realiteit van het onderzoek echter inmiddels ingehaald. Aan de ene kant is er nog veel onduidelijkheid over de toekomstige taakstelling voor de gemeenten. Wordt het aantal verplichte huisvestingen van statushouders veel opgehoogd of juist niet?

Daarnaast lijken de gegevens van de woningcorporatie HW Wonen erop te wijzen dat de verdringing op de woningmarkt voorlopig mee lijkt te vallen. Tot slot is er nog een verdere uitwerking nodig van het financiële plaatje. Wat is een reële huurprijs en is deze te realiseren binnen het uitgangspunt dat het de gemeente geen extra geld mag kosten.

Aan de andere kant wordt in de Hoeksche Waard ook gesproken over de mogelijkheden om op diverse plaatsen in de regio noodopvang te realiseren en zijn het vaak dezelfde mensen van de gemeente die aan beide vraagstukken werken.

Gezien bovenstaande heeft de gemeente Strijen meer tijd nodig voor afronding van het onderzoek naar de mogelijkheid om statushouders tijdelijk te huisvesten in voormalig schoolgebouw Het Spui. De verwachting is over twee tot drie maanden het onderzoek definitief te kunnen afronden. 


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.