Burgemeester bezoekt jubilerende predikant in Oud-Beijerland

1
1535

IMG_8188

OUD-BEIJERLAND – Het is vandaag, vrijdag 10 juni 2016, precies 60 jaar geleden dat J. (Jelke) van Wattum (86) uit Oud-Beijerland tot predikant werd bevestigd in het Groningse Midwolda. Reden voor burgemeester Klaas Tigelaar om de jubilerende predikant en zijn vrouw een felicitatiebezoek te brengen. Saillant detail: binnenkort viert het echtpaar ook hun 60-jarig huwelijk.

Wonder

Dat hij dit ambtsjubileum heeft mogen bereiken, beschouwt de emerituspredikant als een wonder. Van Wattum overleefde, in tegenstelling tot zijn moeder en broer, ternauwernood het Duitse bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940. Hij raakte niet alleen zwaar gewond, maar verloor ook zijn linkerhand. Dit verklaart dan ook zijn nauwe betrokkenheid bij onder meer bij de toenmalige stichting Burger Oorlogsgetroffenen, Oecumenisch Pastoraat Oorlogs- en Geweldsgetroffenen en – na zijn emeritering –  Platform Lichamelijk Gehandicapten Oud-Beijerland.

Predikant

De jubilerende predikant begon zijn ambtelijke loopbaan in Midwolda als dominee bij de toenmalige Gereformeerde Kerken (nu PKN) en stond achtereenvolgens in Landsmeer, Nunspeet, Bleiswijk en ’s Gravenhage-Escamp. In september 1990 ging Jelke van Wattum met emeritaat en verhuisde het echtpaar naar Oud-Beijerland. “Daar woonde onze dochter namelijk”, zo motiveert zijn vrouw hun keus voor Oud-Beijerland.

Kerk en samenleving

In de loop der jaren vervulde Van Wattum diverse functies in kerk en samenleving, onder meer op het terrein van jeugdwerk, maatschappelijk werk en evangelisatie (1982 – 1991 voorzitter deputaten en evangelisatie Particuliere Synode Zuid-Holland West; 1961 – Charter Vicepresident Lionsclub Landsmeer; 1976 – Chartermember Lionsclub Bleiswijk en 1980 – Member Lionsclub Rijswijk).

In 1980 was hij medeoprichter en tot 1990 voorzitter van stichting Burger Oorlogsgetroffenen (later gefuseerd met stichting 1940 – 1945). Eveneens in 1980 was hij medeoprichter van het Oecumenisch Pastoraat Oorlogs- en Geweldsgetroffenen (1991 – 2004 coördinator en sinds 2005 erelid).

Verder was Van Wattum mede-initiator van het landelijk monument voor burger-oorlogsgetroffenen in Rotterdam Kralingen. Onder zijn leiding kwam in 1989 de ‘Steen der miljoenen tranen’ (van Truus Menger en onthuld door toenmalig minister-president Wim Kok) tot stand. Daarnaast was hij betrokken bij het monument ter herdenking van de overgave van de stad (aan de Statenweg) en sprak in de synagoge de onthullingsrede uit. Van Wattum was ook lid van de commissie die de Rotterdamse Laurenskerk een ‘aandachtscentrum voor het bombardement’ bezorgde.

Voor de fusie tot Scouting Nederland in 1973 was Jelke van Wattum de laatste Nationaal Commissaris voor de X-groepen (protestants-christelijk) binnen de Nederlandse Padvinder Vereniging en vervolgens voorzitter van de commissie Levensbeschouwing en lid van het Spelcollege binnen Scouting Nederland. Daarvoor ontving hij 1983 het gouden waarderingsteken.

Na zijn emeritering was hij nog twaalf jaar voorzitter van stichting Scouting Oud-Beijerland en penningmeester van Platform Lichamelijk Gehandicapten Oud-Beijerland.

Voor zijn brede maatschappelijke en kerkelijke inzet werd Van Wattum in 1985 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.
1 REACTIE

  1. NB: Toenmalig minister president Ruud Lubbers onthulde het monument De Steen van de miljoenen tranen. Niet dhr. Wim Kok.

Reacties zijn gesloten.