Buurtbewoners in de Beatrixstraat in Klaaswaal saneren asbest samen met HW Wonen

Redactie Hoeksch Nieuws
4 Min Read

Asbest saneren Klaaswaal 2016KLAASWAAL – In de Beatrixstraat in Klaaswaal hebben de buurtbewoners, in nauwe samenwerking met HW Wonen ervoor gezorgd dat de schuren van de woningen nummer 6 t/m 24 ontdaan werden van de oude asbestplaten. Een mooi voorbeeld van ‘kerngericht’ werken, zoals de gemeenten, HW Wonen en maatschappelijke partners voorstaan.

De aanleiding voor dit unieke samenwerkingsproject vormde feitelijk een lekkage aan het schuurdak van de schuur die hoorde bij de enige woning die nog eigendom is van HW Wonen. Wat was het geval? Deze woningen waren voorheen van HW Wonen maar inmiddels zijn het allemaal particuliere eigenaren, met uitzondering van 1 woning in het midden van het blok. Bij deze woning, waar HW Wonen dus eigenaar van is, werd lekkage aan het schuurdak geconstateerd. Het schuurdak moest uiteindelijk vervangen worden. De schuurdaken van de Beatrixstraat zijn echter aaneen geschakeld. Eén dak vervangen, van alleen de woning van HW Wonen, zou zonde zijn. Wat is dan mooier om met zijn allen als Asbest saneren in Klaaswaal 2016 A3straat deze ‘opfrisactie’ op te pakken? Daar komt bij dat de schuurdaken asbest bevatten en het zou een goede gelegenheid zijn om de straat daar gezamenlijk van te ontdoen. HW Wonen, in de persoon van Marcel Mulder, teamleider, heeft daarop alle inwoners van de Beatrixstraat uitgenodigd en gevraagd wie er bereid was mee te doen. Alle inwoners reageerden positief. Er werd vervolgens een datum geprikt waarop de vervanging plaats kon hebben. Dat werd 1 en 2 sept. De inwoners zijn samen met HW Wonen de voorbereidingen gaan treffen.

Straatbarbecue

Buurtbarbecue Klaaswaal asbest saneren A2

Getracht werd om een collectieve melding te doen van de sanering van 10 asbest-schuurdaken bij het ‘Omgevingsloket van de gemeente Cromstrijen’. Helaas bleek dat niet mogelijk. Met de RAD zijn daarna afspraken gemaakt over de afvoer van de asbestplaten naar de milieustraat. HW Wonen heeft de verpakking van de platen beschikbaar gesteld evenals een kar om de platen te vervoeren. De inwoners en de medewerkers van HW Wonen hebben donderdag 1 en vrijdag 2 sept. de platen gezamenlijk verwijderd en nieuwe platen geplaatst. Uiteraard waren niet alle inwoners in staat of kundig om op daken te klimmen en deze werkzaamheden te verrichten, maar die inwoners leverden de benodigde koffie en broodjes. Afgelopen zaterdag 3 sept. werd het succes van deze ‘opfrisactie’ gevierd met een straatbarbecue met alle inwoners en de medewerkers van HW Wonen, die mee hebben geholpen. ‘Een prima voorbeeld van samenwerking tussen burgers en in dit geval HW Wonen. Het is mooi dat HW Wonen hier, in gelijkwaardigheid met de inwoners, onderdeel van is. Het zou mooi zijn als de Omgevingsdienst en de Milieustraat dit goede voorbeeld volgen, zodat ook andere inwoners in de Hoeksche Waard enthousiast worden om met elkaar hun straat asbestvrij te maken of andere mooie initiatieven te nemen’, aldus Eline Vree, Kwartiermaker kerngericht werken.

Buurtbarbecue Klaaswaal asbest saneren

Foto’s Arie Pieters HW Wonen


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.
Deel dit artikel
De redactie van Hoeksch Nieuws verzorgt dagelijks het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard.