Herindelingsbesluit Hoeksche Waard, Hoe dien ik een zienswijze in?

0
737

sohw-logoHOEKSCHE WAARD – Gedeputeerde Staten hebben op 5 juli 2016 het besluit genomen dat de vijf HW-gemeenten moeten fuseren tot één gemeente Hoeksche Waard. Provinciale Staten moet dit besluit binnenkort nog bekrachtigen. Zij zijn nadrukkelijk geïnteresseerd in uw mening.
Iedereen mag zijn/haar mening geven op het herindelingsontwerp. 

Dat mag zowel instemmend of niet instemmend en ook kunnen correcties en wijzigingen op het herindelingsontwerp worden voorgesteld. De provincie wil in ieder geval graag uw mening weten over het volgende:

 • Indien u voor een herindeling bent, kunt u aangeven waarom?
 • Indien u tegen een herindeling bent, kunt u aangeven waarom?
 • Wat vindt u van de invoeringsdatum van 1 januari 2020?
 • Heeft u nog aanvullingen of verbeteringen op het herindelingsontwerp?
 • Heeft u nog overige opmerkingen of zaken die u wilt meegeven?

Daarnaast kunt u uw zienswijze uiteraard ook vrij invullen. Uw persoonlijke gegevens worden alleen bekendgemaakt indien u daarvoor in uw zienswijze toestemming geeft.

Uw zienswijze dient uiterlijk 21 november 2016 verzonden te worden. Alle zienswijzen worden met de gemeenten gedeeld.

HOE KUNT U UW ZIENSWIJZE INDIENEN

 • Schriftelijk aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag o.v.v. Zienswijze herindeling Hoeksche Waard
 • Door het invullen van het digitale zienswijze formulier
 • Mondeling na telefonische afspraak op 070-4417471.
 • Door uw zienswijze per e-mail te zenden aan [email protected]
 • Bent u voorstander van een herindeling dan kunt u ook gebruik maken van de standaard zienswijze zoals deze is opgesteld door de gezamenlijke gemeenteraadsleden die het met het GS-besluit eens zijn.
  Deze standaard zienswijze kunt u printen, met de hand uw gegevens invullen en deze per post zenden maar bovengenoemde postbus.

Wilt u de provinciale informatie over dit onderwerp nog eens nalezen klik dan hier.

Wij wensen u veel succes met het insturen van uw zienswijze!


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.