Overeenkomst bouw woningen Munnikendijk 46B in Westmaas ondertekend

448

Westmaas – Op woensdag 1 februari is door wethouder Van Etten en de heer Van der Wulp (de initiatiefnemer) een overeenkomst ondertekend voor de bouw van twee woningen aan de Munnikendijk 46B in Westmaas. Hiermee is een stap gezet naar de realisatie van twee woningen op dit perceel. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden die aan het bouwplan worden gesteld.

Toelichting

Op het perceel was voorheen een tuincentrum gevestigd. Dit tuincentrum heeft haar bedrijfsvoering gestaakt. Als onderdeel van het bestemmingsplan worden alle nu aanwezige opstallen op het perceel gesloopt. Hiervoor in de plaats mogen de twee woningen worden gebouwd. Eén woning ter vervanging van de aanwezige bedrijfswoning en één woning als compensatie van de overige te slopen bebouwing.

Vervolgtraject

Nu deze overeenkomst ondertekend is, start de gemeente het proces van het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan ligt, samen met een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst, vanaf maandag 6 februari zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn is het mogelijk om zienswijzen in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.