In Strijensas worden de Baggerwerkzaamheden gestopt.

1850
Het baggeren gebeurd in opdracht van het Waterschap de Hollandse Delta en wordt uitgevoerd door de Beens Groep. De sleep en duwvaart wordt verzorgd door Dick Bos met zijn sleepboot de Tiny en Dino van der Zee met de Linda.
Het baggeren gebeurd in opdracht van het Waterschap de Hollandse Delta en wordt uitgevoerd door de Beens Groep. De sleep en duwvaart wordt verzorgd door Dick Bos met zijn sleepboot de Tiny en Dino van der Zee met de Linda.

Vanaf november 2017 wordt de Strijense haven tot en met de sluis van Strijensas uit gebaggerd (aldus was het voornemen). De oude Rotten uit Strijen en Sas weten precies te vertellen wanneer de vliet voor de laatste keer is uitgebaggerd, namelijk net na de oorlog en ruim 30 jaar geleden. De eerste keer gebeurde dat met een emmerbaggermolen, de tweede keer met een baggerpomp. De Strijense haven en het gemaal in Strijensas hebben een belangrijke functie om het overtollige hemelwater af te voeren of water in te laten. Hiervoor moet de haven wel op diepte gehouden worden zodat het water relatief gemakkelijk naar het gemaal kan stromen. Het gemaal met haar twee pompen kan maximaal 400 kuub per minuut wegpompen. Er is nu op twee manieren gebaggerd, namelijk met een baggerpomp en een mobiele kraan vanaf een ponton. De baggerpomp is geleegd in het depot aan de kruising Buitendijk – Schenkeldijk.  De bagger uit de kraan werd met bakken (zie foto) vervoerd naar een groot depotschip dat net buiten de haven van Strijensas verankerd lag. Twee maanden lang waren er vele sluisbewegingen in Strijensas om de bagger in de bakken doorgang te verlenen.

Op 16 januari 2018 zijn de baggerwerkzaamheden voltooid vanaf Strijen tot net voor het dorp Strijensas. Oorspronkelijk was de planning te baggeren tot aan het gemaal van Strijensas aan de ander kant van het dorp. Voordat er gebaggerd werd vond er een sonaronderzoek plaats om te beoordelen wat er mogelijk in de bagger zat, zoals bijvoorbeeld munitie of andere ijzerwaren? De uitslag van zo’n onderzoek geeft een beeld dat wordt uitgedrukt in rode stippen waar iets kan liggen op de bodem van de haven. Wat bleek na het sonaronderzoek, was dat de gehele haven rood gekleurd was vanwege metalen voorwerpen. Dit had niemand verwacht, aldus aannemer Beens. Hier gaan we niet zomaar met de kraan baggeren. Veronderstel (u raadt het al) dat er een bom tussen ligt en dan ook nog in de bebouwde kom. Daar moet over gesproken worden tussen opdrachtgever en aannemer, want er moet meer onderzoek plaatsvinden. Niemand durfde de verantwoordelijkheid te nemen om te gaan baggeren want stel dat er inderdaad zo’n bom ligt?

Volgens de oude Rotten, de mannen van Strijen en Sas is het allemaal grote onzin om niet te baggeren. De oude Rotten weten nog te vertellen dat bij de laatste keer baggeren (30 jaar geleden met een baggerpomp) de pomp steeds verstopt raakte door de hoeveelheid ijzerwaren.  De oplossing toen was, de baggerpomp diep in de modder te steken waardoor er geen ijzer meer in de baggerpomp kon komen maar bleef liggen in de vliet.  Het afgelopen jaar zal er alleen maar ijzer (oude fietsen etc..) bij gekomen zijn en dat was te zien op het sonaronderzoek. Wanneer wordt de haven in het dorp van Strijensas dan wel gebaggerd? De aannemer weet het niet. Duikers zullen dat deel van de  haven  moeten onderzoeken op wat er precies ligt. Wie gaat dat betalen? De vraag is, of het baggerproject,  dat gestart is in Strijen en gestopt is voor de dorpskern van Strijensas nu wel geslaagd is?

Het antwoord is eenvoudig te geven. Natuurlijk niet, want stroomafwaarts van Strijen naar het gemaal in Strijensas komt het vrij doorstromende water nu een enorme bult van ondiepte tegen. Misschien had de aannemer moeten beginnen met de baggerwerkzaamheden vanaf het gemaal in Strijensas en voorafgaand aan de werkzaamheden de gehele haven moeten onderzoeken.

Ik woon aan de haven en kan het eenvoudig blijven volgen en beschrijven. Ik wil nog wel opmerken dat de bemanning van de sleep en duwdienst (sleepboten Tina en Linda) zeer professioneel hebben gevaren. Dank daarvoor mannen.

Koos Remmel

12 januari 2018


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.