Ondernemingsvereniging Hoeksche Waard klaar voor 1 gemeente Hoeksche Waard

372

Oud-Beijerland – Met het opzetten van een nieuwe bestuursstructuur bereidt de OHW zich voor op één gemeente Hoeksche Waard. De voorkeur gaat uit naar een dagelijks bestuur aan het hoofd van zes commissies die ieder een eigen voorzitter hebben. Dat plan werd op maandag 19 maart gepresenteerd tijdens de bijeenkomst ‘OHW, tot hier, en nu verder’ bij gastheer WEA Deltaland Accountants en Adviseurs in Oud-Beijerland.

De nieuwe bestuursstructuur (zie kader) betekent dat de lokale vertegenwoordiging, waar nu mee wordt gewerkt, wordt losgelaten.  Voordat deze opzet aan de orde kwam, werden de 35 aanwezigen eerst gepolst over een aantal stellingen. Dat gebeurde onder leiding van Boyd Bartels van Samen MeerWaarde die als extern adviseur voorwerk had verricht met het huidige OHW-bestuur. ,,Onze denkwijze gaat richting themagerichte, regionale belangenbehartiging,” gaf voorzitter Steven Corijn al aan.

De leden werd aan de hand van stellingen gevraagd hun mening te geven. Dat gebeurde heel interactief. Door met de smartphone in te loggen kon iedereen met een druk op de knop zijn/haar mening geven. Het aantal ja/nee-stemmers kwam direct in beeld.

De volgende stellingen kwamen aan de orde:

 • – Ondernemers hebben reële verwachtingen van het onderwijs
 • – In de Hoeksche Waard komt criminaliteit niet voor
 • – Inzet op duurzaamheid levert geld op
 • – Bereikbaarheid is de rem op de economische groei van de Hoeksche Waard
 • – Ik weet exact wat de Hoeksche Waard doet

Bruggenbouwer

De stellingen leidden tot interessante discussies waarbij het belang van een actieve ondernemersvereniging steeds weer werd aangestipt. Op het gebied van onderwijs is dat als bruggenbouwer en pleitbezorger voor technisch mbo-onderwijs op het eiland. Met de interesse van het Da Vinci College lijkt daar enig zicht op te komen.

Bij het onderwerp duurzaamheid werd gepleit voor een ‘awareness platform’, een discussieforum waarbij milieubewustzijn het onderwerp is en voorlichting wordt gegeven.

De bereikbaarheid van het eiland blijft een heet hangijzer bij de OHW-bijeenkomsten. Dan gaat het niet alleen om de bereikbaarheid van de bedrijventerrein door auto- en vrachtverkeer, maar ook om het bereiken van de bedrijven door de medewerkers. Vaak komt het openbaar vervoer er niet of nauwelijks, bracht een van de leden in. De OHW maakt zich daar sterk voor, maar volgens OHW-voorzitter Corijn is dat een taak voor alle leden. ,,We kunnen allemaal een rol spelen in deze discussie. Voor het bestuur is dit ook vrijwilligerswerk.”

Duidelijk werd dat het belang van de OHW groot is. Een groter ledenbestand dan de huidige tien procent van het aantal bedrijven in de Hoeksche Waard zou dat rechtvaardigen, is de gedachte. Jo Kolf opperde het instellen van een HIZ, een Hoeksche Waardse Investeringszone, als variatie op de BIZ. ,,Tegelijk zijn wij een van de weinige verenigingen die groeien,” noemde Corijn. ,,Dus eigenlijk doen we het heel goed.”

KADER

1 DB, 6 commissies

 • Commissie Onderwijs/Arbeidsmarkt
 • Commissie Veiligheid
 • Commissie Duurzaamheid
 • Commissie Bereikbaarheid
 • Commissie Zichtbaarheid
 • Commissie Lokaal
 

Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.