PvdA Kamerlid Gijs van Dijk overtuigd van noodzaak andere financiering van de zorg

0
410

MOOKHOEK – Het is belangrijk om de financiering van zorg te ‘ontschotten’. Tijdens het werkbezoek van de PvdA aan zorginstelling Cavent in Mookhoek beloofde parlementariër Gijs van Dijk dat hij daar in de Tweede Kamer voor zal pleiten.Van Dijk beaamde het betoog van Cavent directeur Jan Windey dat het moet gaan om de mensen en niet om de wetten die van elkaar verschillen en uitgaan van andere regels en afzonderlijke procedures. 

,,Er staan schotten tussen de diverse financieringspotten. Wij hebben bewoners die te maken hebben met de Jeugdwet, de WMO en de Wet langdurige zorg. Dat maakt het lastig om mensen goed te ondersteunen. Er zou eenheid van beleid moeten zijn’’, vertelde Jan Windey aan de PvdA’ers, onder wie een aantal kandidaat-raadsleden en leden van de Jonge Socialisten (JS). Hij legde aan de bezoekers uit dat zijn instelling veel belemmeringen ervaart bij het innoveren van de zorg als gevolg van de talrijke regels en het denken in sectoren. ,,Er zijn onvoldoende prikkels om te innoveren. Hoe hoger de indicatie van de cliënt, des te meer geld beschikbaar komt.’’

Kamerlid Van Dijk erkende dat in de Tweede Kamer teveel wordt gedacht langs de lijnen van de wetten en sectoren. Hij zegde toe zich te zullen beijveren voor het wegnemen van belemmeringen. ,,Ik vind de filosofie op basis waarvan wordt gewerkt aan het project Stougjesdijk, die uitgaat van dat integrale denken, interessant en wil de ondersteuning daarvan stimuleren.’’

Cavent-directeur Windey onderstreepte tijdens het bezoek van de PvdA’ers ook dat de gemeentelijke herindeling voor zijn instelling een zegen is. ,,Die komt als geroepen. Ons werk werd ernstig bemoeilijkt doordat vijf verschillende gemeenten er verschillend over dachten, doordat wij ons vijf keer moesten verantwoorden en verscheidene accountantscontroles kregen.’’ 

Cavent hoopt dat er met de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard een open gesprek mogelijk zal zijn over het innoveren van de zorg. Lijsttrekker Piet Westdijk en de overige kandidaat-raadsleden zijn daartoe graag bereid. Zorgboerderij de Lindehoeve is door Cavent ontwikkeld voor ‘mensen van het erf’, zoals Windey dat omschrijft. Het gaat om 25 jongeren uit de Hoeksche Waard met een beperking of psychische problemen. Windey pleitte ook voor het benutten van plaatselijke netwerken. Veel mensen uit Mookhoek en omgeving zijn vrijwilliger op de boerderij. ,,Daardoor is de buurt meer betrokken’’, zegt hij.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.