Meest gestelde vragen over bomenkap langs N489

364
Foto Provincie Zuid Holland

Hoeksche Waard – De Provincie Zuid-Holland heeft eind 2019 groot onderhoud gepland aan de N489. Dit is nodig vanwege de toegenomen verkeersdrukte in de afgelopen decennia en de daarmee samenhangende verkeersveiligheid. Het provinciale project – het opknappen en herinrichten van de N489 en de daarmee gepaarde kap én herplant van bomen – stamt uit de tijd van de voormalige gemeente Binnenmaas. AD Hoeksche Waard schreef hier 2 juni het volgende artikel over ‘Kap 335 bomen langs N489 bij Westmaas gaat toch door’. Sindsdien krijgt de Gemeente Hoeksche Waard veel vragen en reacties over de kap van de bomen. Daarom hebben ze hieronder voor u de meest gestelde vragen op een rij gezet.

Meest gestelde vragen over de bomenkap

Hoeveel bomen worden er gekapt?

De provincie heeft in 2017 een plan gepresenteerd om – in verband met groot onderhoud aan de N489 – ongeveer 600 bomen langs dit traject te kappen en te compenseren. Mede door inzet van gemeente Binnenmaas en de landelijke petitie is besloten de bomen in de zogeheten obstakelvrije zone niet gekapt. Er worden nu vangrails geplaatst op de knelpunten en het aantal te kappen bomen is teruggebracht naar 335.

Waarom moeten de bomen weg?

De bomen die gekapt en gecompenseerd worden moeten weg omdat ze aan het einde van hun levensduur zijn óf omdat ze fysiek niet passen in het ontwerp. Daarmee wordt bedoeld dat er op die plek een weg/rotonde komt te liggen. De levensduur (het einde daarvan) van de bomen is onderzocht door een extern bureau dat is ingeschakeld door de provincie. Dit rapport maakt onderdeel uit van de kapvergunning.

Is de obstakelvrijezone, de belemmering van 5G signalen of de houtopbrengst gebruikt als onderbouwing voor de bomenkap?

De bomen in de obstakelvrije zone blijven behouden. Dat bomen het 5G signaal kunnen beperken is niet meegenomen in de afweging om bomen te kappen. Ook de houtopbrengst van de te kappen bomen is niet van toe passing geweest bij de besluitvorming.

Wanneer worden de bomen gekapt?

De bomen worden buiten het broedseizoen (na 15 juli) gekapt. Er is ecologisch/flora en fauna onderzoek uitgevoerd naar het plangebied. Dit onderzoek krijgt een update en wordt op dit moment nogmaals uitgevoerd. Dat wordt gedaan omdat het uiteindelijke kappen na de zomer van 2019 zal plaatvinden.

Met wie is het plan besproken?

Tijdens informatie- en inloopavonden zijn de plannen met omwonenden besproken. Ook is inwoners op de inloopmomenten gevraagd naar suggesties voor de compensatie van de bomen. Daarnaast heeft gemeente Binnenmaas overleg gevoerd met Hoekschewaards Landschap (HWL) en andere natuurorganisaties. Deze organisaties hebben dan ook geen bezwaar aangetekend.

Wanneer is de vergunning afgegeven?

De kapvergunning is 7 december 2018 door het college van Binnenmaas afgegeven. Hierop zijn twee bezwaren binnengekomen van omwonenden. Deze zijn in de bezwaarschriftencommissie behandeld. Deze heeft de bezwaarschriften niet ontvankelijk verklaard.

Hoeveel bomen worden er herplant?

Alle 335 bomen worden gecompenseerd. Dat is wettelijk niet verplicht, maar dit heeft de provincie zichzelf opgelegd. De meeste bomen komen terug in en rond het plangebied. Helaas is het door ruimtegebrek en de aanwezigheid van kabels en leidingen niet mogelijk om bomen op precies dezelfde plekken terug te planten. Daarom wordt er ter compensatie een bos (inclusief lage beplanting) van 2 ha bij de Reedijk aangelegd.

Welke soorten worden er aangeplant?

Er is voor gekozen om meer verschillende soorten aan te planten. Deze variatie in soorten biedt meer kansen voor de flora en fauna in de omgeving. Deze soorten zijn afgestemd met lokale natuurorganisaties en de gemeente.

Heeft u nog vragen?

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente of provincie Zuid-Holland. Hieronder vindt u van beide de contactgegevens.

Provincie Zuid-Holland
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n489/
telefoonnummer: 070 – 441 66 22
e-mail: [email protected]

Gemeente Hoeksche Waard
telefoonnummer: 14 0186 of 088 – 647 36 47
e-mail: [email protected]


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.