N489: Start groot onderhoud eind september 2019, voorbereidende werkzaamheden zijn gestart

1197
Foto Provincie Zuid Holland

HOEKSCHE WAARD – De provincie voert eind september 2019 tot medio 2021 groot onderhoud uit aan de N489 bij Westmaas. De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart.

Groot onderhoud N489

Tijdens het groot onderhoud van de N489 worden onder andere 2 rotondes aangelegd, enkele andere kruisingen veiliger ingericht en de parallelweg tussen de N488 en de Van Koetsveldlaan wordt verbreed. Ook het fietspad langs de N489 wordt vernieuwd en verbreed. Op de kruisingen wordt openbare verlichting bijgeplaatst en de hele N489 krijgt nieuw (stiller) asfalt.

Fasering

De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. De planning voor fase 1 is inmiddels bekend en duurt van vrijdag 27 september 2019 tot en met vrijdag 11 oktober 2019. Tijdens deze fase zijn weekendafsluitingen en meerdere nachtafsluitingen nodig. Data en omleidingen zijn helaas nog niet bekend.

Inloopavond 3 september 2019

De provincie houdt dinsdag 3 september 2019 van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond over de werkzaamheden, planning en omleidingen. Tijdens deze avond zijn medewerkers van de provincie en de aannemer aanwezig om vragen te beantwoorden. De inloopavond is in restaurant De Koningshoeve, Botweg 1b te Klaaswaal.

Voorbereidende werkzaamheden

De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Deze bestaan uit grondboringen, het verwijderen van een aantal dammen en parkeerplaatsen langs de N489. Ook worden bomen gekapt en hagen verwijderd  op diverse plekken langs de N489. Dit is nodig om ruimte te maken voor de aanleg van rotondes, het verbreden van de weg en om kabels en leidingen te verleggen.

Bomenkap

Niet alle bomen worden op hetzelfde moment gekapt. Dat komt door de fasering van het groot onderhoud en de grondverwerving op sommige plekken langs de N489. De bomen die in de weg staan voor het groot onderhoud worden als eerst gekapt. Als eerst worden de bomen tussen de parallelrijbaan en de hoofdrijbaan tussen Westmaas en de kruising met de N488 gekapt. Ook worden een paar bomen bij de Blauwe Steenweg, de Doesburgerweg en de Reedijk weggehaald. De bomen die wat langer kunnen blijven staan, worden later pas gekapt. Alle bomen die nu weg moeten, worden buiten het broedseizoen gekapt.

Bomencompensatie

Alle te kappen bomen en hagen zullen worden gecompenseerd met nieuwe aanplant. Deze nieuwe aanplant vindt plaats langs of nabij de N489 en is vastgelegd in een groenplan. Dit groenplan is afgestemd met diverse partijen uit de omgeving. De aanplant van de nieuwe bomen heeft deels al plaatsgevonden in voormalig gemeente Cromstrijen. Daar zijn 84 bomen herplant. De benodigde grond voor de bomencompensatie is al verworven.

Meer informatie

Neem voor algemene vragen contact op met het Klant Contact Centrum van de Provincie Zuid-Holland, te bereiken  of telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur: 0704416622. U kunt de provincie ook volgen via Twitter, volg @verkeerZH.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.