Uitnodiging meedenkbijeenkomsten Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard (RES)

Redactie Hoeksch Nieuws
4 Min Read

Op 10 december aanstaande vindt de aftrap plaats van de Regionale Energiestrategie (hierna: RES). Namens de Stuurgroep RES Hoeksche Waard, bestaande uit gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland, Waterschap Hollandse Delta, HW Wonen en Stedin, nodigen wij u graag uit aanwezig te zijn bij deze regionale startbijeenkomst.

Er zijn 30 energieregio’s gevormd. Regio Hoeksche Waard is 1 van die regio’s

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de thema’s duurzame elektriciteit en het realiseren van een aardgasvrije gebouwde omgeving regionaal uitgewerkt en gerealiseerd moeten worden. Daarom zijn 30 energieregio’s gevormd. Eén van deze regio’s is de Hoeksche Waard. Elke regio heeft nu de gelegenheid om zelf vorm te geven aan de energietransitie.

De doelstellingen:

Nederland heeft in het Klimaatakkoord haar doelstellingen bepaald:

  • vóór 2030 49% CO2-emissiereductie* vergeleken met 1990;
  • vóór 2050 minimaal 95% CO2-emissiereductie vergeleken met 1990.

* Emissiereductie = Het verminderen van de uitstoot van stoffen die een

(mogelijk) schadelijk effect op het milieu hebben.

Daarnaast heeft gemeente Hoeksche Waard in de Energievisie Hoeksche Waard 2016-2020 de doelstelling opgenomen om in 2040 een energie neutrale Hoeksche Waard te zijn.

Doel van de samenwerking is om gezamenlijk te komen tot een vastgestelde RES
In de energieregio Hoeksche Waard werken gemeente, provincie, waterschap, netbeheerder en woningcorporatie in goed overleg samen aan de RES. Doel van deze samenwerking is om te komen tot een gedragen en bestuurlijk vastgestelde RES, die beschrijft hoe de regio gaat voorzien in duurzame elektriciteit en warmte voor inwoners en bedrijven.                               

Kom naar de 3 meedenkbijeenkomsten die de (RES) regio Hoeksche Waard organiseert
Woont of werkt u in de Hoeksche Waard of bent u op een andere manier betrokken bij het eiland? Dan wilt u ongetwijfeld meer weten over wat de Regionale Energiestrategie (RES) Hoeksche Waard inhoudt, wat de opgave is en hoe de RES regio Hoeksche Waard invulling gaat geven aan duurzame energieopwekking en het realiseren van een aardgasvrije gebouwde omgeving. Wilt u meedenken? Kom dan naar de 3 meedenkbijeenkomsten die de RES regio Hoeksche Waard organiseert. Tijdens

de regionale startbijeenkomst (1e meedenkbijeenkomst) presenteert de RES regio Hoeksche Waard de route die de komende maanden loopt. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek om uw inbreng te horen. De RES is namelijk een proces van ons allemaal.

Data van de meedenkbijeenkomsten
Dinsdag 10 december is de regionale startbijeenkomst. U bent van harte welkom van 19.30 tot 22.00 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis in Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6).

De andere 2 meedenkbijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 21 januari en dinsdag 24 maart. Meer informatie over de locatie, het tijdstip en de inhoud van het programma van de 2e en 3e bijeenkomst volgt later.

Aanmelden regionale startbijeenkomst

U kunt zich aanmelden tot en met maandag 2 december. Deze brede meedenkbijeenkomst is voor iedereen die bij de energietransitie, het landschap en/of de ruimtelijke ontwikkeling van de Hoeksche Waard betrokken is. Meld u aan via [email protected].

Meer informatie is te vinden op: www.gemeentehw.nl/res.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.Deel dit artikel
De redactie van Hoeksch Nieuws verzorgt dagelijks het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard.
error: Deze inhoud is beveiligd tegen kopiëren