College Hoeksche Waard presenteert begroting 2021-2024

Redactie Hoeksch Nieuws
3 Min Read

Het college van gemeente Hoeksche Waard legt de gemeenteraad een sluitende begroting 2021-2024 voor. In deze begroting laat de gemeente zien wat de beleidsplannen voor de komende 4 jaar zijn, welke activiteiten hierbij horen en natuurlijk wat deze activiteiten gaan kosten.

Optimistisch over toekomst, ondanks onzekerheid effecten coronacrisis

Wethouder Van Leenen (Financiën): “We kunnen nog moeilijk voorspellen welke impact de coronacrisis op de Hoeksche Waard uiteindelijk zal hebben en wat de financiële gevolgen exact zijn. Hoe dan ook zullen we de effecten van de crisis op langere termijn gaan voelen. Maar het afgelopen half jaar laat zien dat er veel veerkracht in de Hoeksche Waard zit. Bij inwoners, ondernemers, zorgpartijen, kerken, culturele- en welzijnsinstellingen, onderwijs, verenigingen. Allen lieten zien dat er veel creativiteit, flexibiliteit en innovatiekracht in onze gemeenschap zit. Daarom kunnen en moeten we optimistisch naar onze toekomst blijven kijken.”

Vooral investeren in armoedebestrijding, werk voor iedereen en in de openbare ruimte

In juli dit jaar stelde de gemeenteraad de perspectiefnota 2021-2024 vast. Daarin staan de nieuwe ambities en beleidswensen voor de komende jaren. Ze vormen de basis voor de begroting 2021-2024. Het beleid is gericht op het bereiken en behouden van een vitale Hoeksche Waard waar het goed werken, wonen, leven en recreëren is. De grootste nieuwe beleidswensen gaan over onderhoud van en investering in de openbare ruimte, armoedebestrijding en het investeren op passend werk voor iedereen.  

In de begroting 2021-2024 is hier extra budget voor vrijgemaakt. Het gaat totaal om ongeveer 2,5 miljoen aan structurele beleidswensen per jaar. De begroting is vanaf 2024 structureel in evenwicht. Dit houdt in dat de structurele lasten worden gedekt met structurele opbrengsten.

Lokale lasten zo laag mogelijk gehouden

Wethouder Van Leenen stelt: “Inwoners hechten belang aan lage woonlasten. Als gemeente Hoeksche Waard scoren we daar op de landelijke schaal goed in. Ook nu zijn we er opnieuw in geslaagd om de sluitende begrotingen aan te bieden op basis van de bestaande tarieven.” De extra financiële middelen voor de nieuwe beleidsplannen zijn vrijgemaakt door andere budgetten in de begroting bij te stellen. Dit heeft tot gevolg dat de lasten en baten vanaf 2024 in evenwicht zijn en de onroerend zaakbelasting ook in 2021, los van de reguliere inflatiecorrectie, gelijk blijft. De inflatiecorrectie voor 2021 is 1,8%. De tarieven voor  haven- en kadegelden, marktgelden, rioolheffing en lijkbezorgingsrechten zijn vanaf 2021 geharmoniseerd.

Behandeling in de gemeenteraad

Op 27 oktober behandelt de gemeenteraad de begroting tijdens een beeldvormende vergadering. Hierbij is er mogelijkheid tot inspreken. De besluitvorming over de begroting vindt op 12 november plaats.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.Deel dit artikel
De redactie van Hoeksch Nieuws verzorgt dagelijks het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard.
error: Deze inhoud is beveiligd tegen kopiëren