Waterschapsbelasting voor inwoners Hoeksche Waard stijgt maximaal 1,7% 

0
349

Deel van een rioolwaterzuiveringRIDDERKERK – De waterschapsbelasting die de inwoners van waterschap Hollandse Delta moet betalen in 2016 gaat met maximaal 1,7% omhoog. Voor een huishouden betekent dat dat zij maximaal € 5 meer gaan betalen dan in 2015. Dat is het voorstel dat het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta op 26 november a.s. behandelt in een openbare vergadering. 

“Wij doen ons uiterste best om ieder jaar te komen tot een evenwichtige, maar zo laag mogelijke tariefstijging“, zegt dijkgraaf Jan Geluk. “Voor de begroting van 2016 hebben we daarom de uitvoering van onze taken nog eens kritisch bekeken. Bovendien zetten we daar waar nodig onze reserves in.”

Via de waterschapsbelastingen betalen inwoners voor het zuiveren van het afvalwater, voor schoon en voldoende water, veilige dijken en waterschapswegen. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de inwoner. De samenstelling van het huishouden, de waarde van onroerend goed en de hoeveelheid grond spelen daarbij onder meer een rol. Twee voorbeelden:

  • Een gezin met een huurwoning in Zuid-Holland Zuid betaalt in 2016 € 268,33 (dit was € 263,81 in 2015).
  • Een gezin met een koopwoning van € 200.000 in binnendijks gebied betaalt in 2016 € 365,34 (dit was € 364,89 in 2015).

Het kwijtscheldingbeleid blijft zoals deze ook vorig jaar was. Dat hebben de partijen in het coalitieprogramma van waterschap Hollandse Delta besloten.

De hoogte van de belastingaanslag wordt mede bepaald aan de hand van het belang dat inwoners en bedrijven hebben bij de uitvoering van de waterschapstaken. Daarom is de belastingaanslag van een huiseigenaar anders dan die van iemand die landbouwgrond bezit. Hier speelt ook de waardeontwikkeling van het onroerend goed en de hoeveelheid landbouwgrond een rol. De tariefstijging in 2016 voor agrariërs is groter dan die voor inwoners.

Speerpunten

Op de vraag wat het waterschap in 2016 dan gaat doen, antwoordt de dijkgraaf: “De basis is de uitvoering van onderhoud en projecten, zodat er veilige dijken en duinen zijn, voldoende en schoon water in sloten en plassen is, veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom zijn en het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Zuid-Holland Zuid gezuiverd wordt. Daarnaast hebben we een aantal belangrijke speerpunten vastgesteld. Eén daarvan is het slimmer omgaan met de uitvoering van onderhoud voor het beheer en onderhoud van onze dijken, gemalen en stuwen, wegen en rioolwaterzuiveringen. Daar waar mogelijk via innovaties. Door beter inzicht in de levensduur hiervan kunnen we inzetten op levensduurverlenging. Het resultaat is betere waarborging van de kwaliteit en mogelijkheden om kosten te besparen. Ook de organisatie wordt hierop ingericht. Verder zal in 2016 het nieuwe Wegenbeheerprogramma en de ambitienota Duurzaamheid voor alle taken verschijnen.”

De conceptbegroting voor 2016 met de belastingtarieven voor inwoners, agrariërs, bedrijven, natuurterreinen en wegbeheerders is te bekijken op de website van het waterschap


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.