Miljoenen vissen trekken door kieropening Haringvlietsluizen

1169
De Haringvlietsluizen - Foto WSHD

Trekvissen weten de kieropening bij de Haringvlietsluizen massaal te vinden. Dat blijkt uit onderzoek naar de intrek van vissen in het voorjaar van 2020. Naar verwachting zwommen al tientallen miljoenen vissen vanuit zee richting het Haringvliet. Naar aanleiding van het Kierbesluit zet Rijkswaterstaat de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier om zo de vismigratie te verbeteren.

Veel haring en sprot

Voor dit onderzoek zijn in één van de 17 sluizen netten geplaatst. Fijnmazige netten om kleinere vissen te vangen en een grofmazig net om grotere vissen te vangen. Op basis van de vangsten tijdens het onderzoek en de ruim 850 kiermomenten sinds 2019, wordt verwacht dat al tientallen miljoenen vissen de Haringvlietsluizen zijn gepasseerd.

Opvallend is de verscheidenheid. Maar liefst 23 verschillende vissoorten werden aangetroffen, waaronder de typische trekvissen aal, stekelbaars en spiering. Ook zijn er zout- en brakwatersoorten aangetroffen, zoals zeebaars, haring en sprot. Zoetwatervissen werden ook gezien. Deze komen soms aan de zeekant van de Haringvlietsluizen terecht en gebruiken de kier om weer terug te zwemmen naar het zoete Haringvliet.

Haringvlietsluizen op een kier

In 2013 besloot de overheid dat de sluizen van het Haringvliet open moesten gaan om zout water in het Haringvliet te laten. Om te voorkomen dat het zoute water de drinkwaterproductie zou beïnvloeden of dat boeren zout water op hun akkers zouden krijgen, is het Kierbesluit opgesteld. Hierdoor worden de Haringvlietsluizen ‘op een kier gezet’ als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee.

Het gedeeltelijk openzetten va de Haringvlietsluizen is belangrijk voor de internationale vismigratie. Op deze manier kunnen trekvissen, waaronder zalm en zeeforel, de sluizen passeren richting hun paaigebieden, die stroomopwaarts liggen. Voor het Kierbesluit heeft waterschap Hollandse Delta diverse innamepunten, sloten en kanalen aangelegd.

Meer over het Kierbesluit

Wereldvismigratiedag

Gemalen, dammen en sluizen houden vissen tegen die stroomopwaarts willen zwemmen. Daardoor is het vaak niet mogelijk voor trekvissen om een bepaald leefgebied te bereiken en worden sommige vissoorten zelfs met uitsterven bedreigd. Op zaterdag 24 oktober gaat alle aandacht naar de trektochten van vissen. De wereldwijde viering staat in het teken van het creëren van bewustzijn voor open rivieren en trekvissen. Zodat vissen zonder schade van het ene water naar het andere water kunnen zwemmen.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.