Akkoord over bedrijventerreinen Hoeksche Waard

Redactie Hoeksch Nieuws
3 Min Read

Schermafbeelding 2014-06-18 om 20.24.18HOEKSCHE WAARD – De gemeenten in de Hoeksche Waard en de provincie hebben afspraken gemaakt over de plaatsen waar bedrijven zich in deze regio kunnen vestigen. Omdat de vraag achterblijft bij eerdere verwachtingen wordt het aantal hectares met de bestemming ‘bedrijventerrein’ drastisch teruggebracht. Het buitendijkse terrein van de SuikerUnie in de gemeente Binnenmaas gaat ruimte bieden aan watergebonden bedrijven. Het binnendijkse gebied van de voormalige vloeivelden krijgt een glastuinbouwbestemming.

De bestemmingsplannen in de Hoeksche Waard reserveren op dit moment in totaal 119,9 ha voor bedrijventerreinen. De verwachtingen zijn dat tot 2030 hooguit 40 ha nodig is, inclusief een vervangingsvraag van 10 ha. Daarbij wordt alleen rekening gehouden met de lokale vraag; slechts het buitendijkse terrein van de suikerfabriek krijgt een bovenregionale bestemming voor watergebonden bedrijven.

Afspraken

De provincie en de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen hebben gezamenlijk afspraken gemaakt om de overcapaciteit terug te dringen. Deze afspraken zijn op 17 juni 2014 door Gedeputeerde Staten bekrachtigd.

Afgesproken is:

  • De eerste fase van Bedrijvenpark Hoeksche Waard (20 ha) gaat door.
  • De tweede en derde fasen van Bedrijvenpark Hoeksche Waard (40 ha) worden niet ontwikkeld.
  • Het buitendijkse deel van het suikerfabriekterrein (13,6 ha) wordt ontwikkeld tot een bovenregionaal watergebonden bedrijventerrein. Er is daar ruimte voor bedrijven in de hogere milieucategorieën. Besloten is geen nieuwe ontsluitingsweg te realiseren.
  • Het binnendijkse deel van het suikerfabriekterrein rond de specialiteitenfabriek( 14,4 ha) verliest zijn bestemming als bedrijventerrein en krijgt in zijn geheel een agrarische bestemming.
  • Het gebied van de vloeivelden van het suikerfabriekterrein krijgt in zijn geheel een glastuinbouwbestemming.
  • De lokale bedrijventerreinen Hoogerwerf en Zuid-Beijerland worden alleen uitgebreid als de lokale behoefte is aangetoond. Voor Reedijk is die behoefte aangetoond en zijn Gedeputeerde Staten voornemens om een eerder gegeven reactieve aanwijzing in te trekken.

Door deze afspraken is de overcapaciteit teruggebracht tot circa 10 ha. De betrokken gemeenten zullen de afspraken vastleggen in een regionale bedrijventerreinenstrategie; zo’n strategie stelt het ruimtelijk beleid van de provincie verplicht. De provincie verwerkt de afspraken in de Visie Ruimte en Mobiliteit en de Verordening Ruimte.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.
Deel dit artikel
De redactie van Hoeksch Nieuws verzorgt dagelijks het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard.
error: Deze inhoud is beveiligd tegen kopiëren