Openbare raadsledenconferentie Onderzoek bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard

269

hoeksche_waard_1HOEKSCHE WAARD – In 2013 heeft de evaluatie van de samenwerking in de Hoeksche Waard plaatsgevonden. In december hebben de vijf gemeenteraden zich uitgesproken over de toekomst met elkaar. Toen bleek dat er verschil van opvatting bestond over het eindbeeld.

Duidelijk was wel dat elke gemeente de huidige samenwerkingsvorm onvoldoende vond en dat met elkaar gezocht moet worden naar een nieuwe bestuurlijke toekomst. De vijf burgemeesters hebben daarom de aanzet gegeven voor het vervolg. Dit procesvoorstel voor onderzoek met betrekking tot de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Hoeksche Waard is in september voor bespreking en besluitvorming aan de gemeenteraden aangeboden. Het is nu aan de raden om aan te geven welke stap verder gemaakt zal worden en of het startsein wordt gegeven voor de eerder benoemde onderzoeken.

Ter oriëntatie op de besluitvorming in de gemeenteraden is het procesvoorstel op 29 september jongstleden besproken in een vergadering van het Raadsledenoverleg Hoeksche Waard. Daarbij bleek er een breed draagvlak te bestaan om er een positief advies over te geven aan de raden. Wel bleek er behoefte om enkele onderwerpen uit het procesvoorstel nader als gemeenteraden met elkaar te verkennen. Om de raden daartoe in de gelegenheid te stellen is een conferentie voorbereid.

In de conferentie staan 2 onderwerpen centraal: het eigenaarschap van de raden en de in het voorstel opgenomen pilot om inzichten op te doen met betrekking tot een regionaal bestuursmodel, passend bij versterkte regionale samenwerking met doorzettingsmacht.

De raadsledenconferentie is openbaar en wordt op maandag 10 november 2014 tussen 19.30 uur en 22.30 uur gehouden. De locatie is de scholengemeenschap Willem van Oranje (Polderlaan 2 te Oud-Beijerland).


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.