Dijkversterking tussen Puttershoek en ‘s-Gravendeel

0
238

logo-waterschap-hollandse-deltaBINNENMAASIn 2015 begint de versterking van de Gorsdijk in ’s-Gravendeel en het Simonsdijkje in Puttershoek. Op 20 november hebben waterschap Hollandse Delta en Ooms Construction bv uit Middelharnis het contract daarvoor ondertekend. De versterkingen zijn eind 2017 klaar.

De Gorsdijk en het Simonsdijkje krijgen een flinke berm aan de binnenkant. Ook komt op beide dijken een nieuwe kleilaag en grasmat. Zo wordt de stabiliteit van de dijken verbeterd en blijven de dijken bij hoog water veilig. Wegens de aanleg van de bermen worden dijksloten opgeschoven. Bovendien wordt de bestaande weg op het Simonsdijkje vernieuwd. In de zomer van 2015 begint de versterking van de Gorsdijk. Daarna volgt in 2016 het Simonsdijkje.

Voorbereidende werkzaamheden
De dijkversterkingen brengen een aantal bijkomende werkzaamheden met zich mee. Deze werkzaamheden worden door andere aannemers uitgevoerd, voorafgaand aan de daadwerkelijke versterking. Zo liggen langs de Gorsdijk en het Simonsdijkje een gasleiding en een rioolpersleiding. Deze leidingen moeten een stuk landinwaarts opschuiven, omdat ze anders in de dijk komen te liggen. Dit is niet toegestaan. In 2015 worden de gas- en persleiding langs de Gorsdijk verlegd. In 2016 volgt de gasleiding bij het Simonsdijkje. Om ruimte te maken voor de leidingen wordt de sloot bij de Gorsdijk momenteel gedeeltelijk verlegd.

Informatieavond
Ooms Construction bv gaat de komende maanden de plannen verder uitwerken en zal daartoe met de omwonenden en belanghebbenden in overleg treden. De aannemer en het waterschap organiseren vervolgens in het eerste kwartaal van 2015 een informatieavond waarin de plannen verder worden toegelicht.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.