Waterschap Hollandse Delta versterkt dijken langs het Spui

0
1111

logo-waterschap-hollandse-deltaHOEKSCHE WAARDIn 2015 begint de versterking van ruim 8 kilometer dijk langs het Spui vanaf Goudswaard tot Oud-Beijerland. Het gaat om delen van de Westdijk, Molenpolderdijk en Spuidijk. Op 15 december 2014 hebben waterschap Hollandse Delta en aannemerscombinatie Ploegam-Biggelaar het contract voor de uitvoering daarvan ondertekend. De versterkingen zijn eind 2016 klaar.

De meeste dijken worden breder aan de binnenkant. Op enkele plaatsen wordt ook de buitenkant breder en wordt de dijk licht verhoogt. Op de dijken komt een nieuwe kleilaag en grasmat. De aanwezige sloten schuiven landinwaarts op om plaats te maken voor de nieuwe bermen. De buitenkanten krijgen een steenbekleding. Zo worden de dijken stabieler en blijven ze bij hoog water veilig.

Damwanden in dorpskernen

De huizen in de historische dorpskernen van Goudswaard en Nieuw-Beijerland staan dicht tegen de dijk. Er is daar geen ruimte voor een bredere berm. Daarom zullen damwanden voor de nodige versterking zorgen. In Nieuw-Beijerland komen damwanden aan beide zijden van de dijk. Het bovenste deel van de wand aan de rivierzijde vormt een muurtje dat voor de benodigde hoogte zorgt. Ook in de dorpskern van Goudswaard wordt de dijk verstevigd door een damwand. Deze zal, gezien de benodigde hoogte, deels flexibel worden uitgevoerd.

N217 altijd beschikbaar

Versterking van de Spuidijk tussen Nieuw-Beijerland en Oud-Beijerland houdt een verhoging van de berm in waar de provinciale weg N217 en het fietspad op ligt. Door een gefaseerde aanpak blijft de weg tijdens de uitvoering echter in beide richtingen voor fietsers en auto’s beschikbaar.

Informatieavond

De aannemer werkt de komende maanden de plannen verder uit in overleg met de omwonenden en belanghebbenden. Vervolgens geven de aannemer en het waterschap in het eerste kwartaal van 2015 een toelichting op de plannen tijdens een informatieavond. Meer informatie over het project kunt u binnenkort vinden op: www.wshd.nl/spui-oost.

Dijkversterkingsprogramma

Tot 2017 wordt in totaal 59 kilometer dijk versterkt op de Zuid-Hollandse eilanden. Deze versterkingen maken deel uit van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken Rijkswaterstaat, waterschappen en andere waterkeringbeheerders intensief samen om afgekeurde waterkeringen te versterken. In totaal wordt in Nederland op 88 plekken bijna 370 kilometer dijk, dam en duin versterkt.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.