Terugblik jaarwisseling schadegevallen in de Hoeksche Waard

0
205
Foto ter illustratie

vuurwerkschadeHOEKSCHE WAARD – Volgens het Verbond van Verzekeraars bedraagt de (geschatte) schade in Nederland rond de jaarwisseling 2014-2015 zo’n veertien miljoen euro. Dat is ruim vier miljoen euro meer dan het jaar daarvoor. Ook de Hoeksche Waardse gemeenten maakten deze week de balans op. In tegenstelling tot de landelijke trend, laten de Hoeksche Waardse schadecijfers een daling zien ten opzichte van vorig jaar. Over het algemeen is de overgang van 2014 naar het nieuwe jaar 2015 rustig en zonder ernstige incidenten verlopen. Helaas is er wel de ‘gebruikelijke’ schade aan onder meer verkeersborden, afvalbakken en straatmeubilair. Het prijskaartje dat aan deze zinloze vernielingen hangt, bedraagt toch nog een kleine vierentwintig duizend euro! Van dat geld zou je veel ‘leuke’ dingen kunnen doen…

Schadebedrag

Onderstaande tabel laat de schade zien die door vuurwerk en/of vandalisme is ontstaan vanaf de start van de vuurwerkverkoop – 28 december 2014 tot en met 1 januari 2015. In de bedragen zijn alleen de materiaalkosten opgenomen; dus zonder arbeids- en of voorbereidingskosten.

Gemeente

 

Schadebedrag
Binnenmaas€  8.100,-
Cromstrijen€  4.473,-
Korendijk€  4.507,-
Oud-Beijerland€   6.354,-
Strijen€     228,-
Totaal€ 23.722,-

Bovengenoemde schades zijn het gevolg van vuurwerk, vernielingen en vandalisme aan gemeentelijke eigendommen, zoals verkeersborden, afvalbakken, bushaltes/abri’s, putdeksels, straatkolken en straatmeubilair (banken et cetera).

Schatting

Voor alle duidelijkheid: het gaat om voorlopige, geschatte kosten. Definitieve cijfers en schadebedragen komen later. Zo is het nog niet overal duidelijk hoeveel straatkolken er precies zijn beschadigd en in welke mate. Bovendien is er een verschil in materiaalkosten per gemeente. Neem bijvoorbeeld een verkeersbord… daarvoor geldt geen uniforme prijs.

Verschil

Het verschil in de schadebedragen is uiteraard het gevolg van het verschil in grootte/omvang van de gemeente. Een gemeente met zes dorpen (Binnenmaas) heeft logischerwijs meer schade dan een gemeente met één dorp (Strijen).

Straatkolken

Een punt van zorg bij de Hoeksche Waardse gemeenten is de toename van het aantal straatkolken dat tijdens de jaarwisseling wordt opgeblazen met (illegaal) vuurwerk. Dit veroorzaakt niet alleen zichtbare schade, maar heeft ook vervolgschade tot gevolg. Ter illustratie: één op de vijf kolken loopt interne schade op door de klap. De onderbakken van de kolk zijn vaak van PVC of beton en kunnen door de klap scheuren. Daardoor verzakt het naastgelegen straatwerk langzaam, omdat het zand door de scheur in de kolk loopt. Om dit te repareren moet het straatwerk worden opgebroken, de kolk worden opgegraven en een nieuwe onderbak worden geïnstalleerd. Al met al een flink kostenplaatje.

Behalve materiële schade is er natuurlijk ook het gevaar van immateriële schade. Zo kunnen voetgangers zich lelijk bezeren wanneer zij in het ontstane gat in het trottoir stappen. Zeker met de sneeuw van de afgelopen periode waren deze gaten soms slecht zichtbaar.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.