Gemeenteraden geven startsein voor gezamenlijk onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Hoeksche Waard

142

hoeksche_waard_1HOEKSCHE WAARDDe gemeenteraden van Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen hebben in december 2014 ingestemd met het procesvoorstel voor een gezamenlijk onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de vijf gemeenten.

Het onderzoek heeft als primaire doelstelling om de gemeenteraden de juiste informatie en inzichten te verschaffen die nodig zijn om te komen tot verdere besluitvorming over de bestuurlijke toekomst: herindeling of versterkte regionale samenwerking. Tevens is als doelstelling van het proces geformuleerd dat dit moet leiden tot een door alle vijf gemeenten gedragen gemeenschappelijk standpunt over die bestuurlijke toekomst.

Onderzoekthema’s
In het proces van onderzoek en afweging gaat het om drie onderzoeksthema’s:

  • onderzoek naar effecten van herindeling
  • onderzoek naar effecten van versterkte samenwerking met doorzettings-macht
  • onderzoek naar belangen en drijfveren

 

Stuurgroep
Eigenaar- en opdrachtgeverschap van het gehele proces liggen bij de gemeenteraden. Hiertoe wordt een stuurgroep ingesteld, waarin alle 34 fracties van de Hoeksche Waardse raden zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep geeft gezamenlijk sturing en richting aan het proces. De stuurgroep komt op woensdag 11 februari voor het eerst bijeen in een openbare vergadering.

Onafhankelijk voorzitter
Om onafhankelijkheid in de sturing van het proces te borgen krijgt de stuurgroep een onafhankelijk (externe) voorzitter, de heer N.P.M. Schoof. De heer Schoof is een zeer ervaren oud-bestuurder. Hij was onder meer burgemeester in Akersloot, Limmen, Heiloo en laatstelijk Alphen aan den Rijn. De heer Schoof is een bestuurder die veel partijen weet samen te brengen.

Voorlopige planning
De voorlopige planning gaat ervan uit dat de onderzoeken zodanig worden uitgevoerd dat deze in het najaar van 2015 zijn afgerond. De stuurgroepleden hebben de inspanningsverplichting om het in de stuurgroep eens te worden over het advies dat op basis van de onderzoeken aan de raden wordt voorgelegd. De uiteindelijke besluitvorming over de bestuurlijke toekomst is aan de vijf gemeenteraden.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.