Vergadering bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard

94

Recreatieve logo CHW_HOEKSCHE WAARD – De stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard komt bijeen op 23 maart.

De stuurgroep Onderzoek bestuurlijke toekomst gemeenten Hoeksche Waard, waarin alle 34 fracties van de Hoeksche Waardse raden zijn vertegenwoordigd, komt bijeen op maandag 23 maart a.s. om 19.00 uur in Cultureel Centrum De Vijf Schelpen, Laan van Westmolen 117 in Mijnsheerenland.

Deze bijeenkomst is openbaar en belangstellenden zijn van harte welkom.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen besluitenlijst stuurgroepvergadering 11 februari 2015
4. Offertepresentatie WagenaarHoes
5. Offertepresentatie BMC
6. Offertepresentatie Partners + Pröpper
7. Eerste informele peiling keuze onderzoeksbureau
8. Bepalen aan welk bureau opdracht wordt verstrekt voor het onderzoek bestuurlijke toekomst
9. Conceptraadsvoorstel beschikbaar stellen budget ten hoeve van het uitvoeren van het onderzoek
10. Rondvraag
11. Sluiting


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.