College kiest voorkeursscenario’s toekomst Duyvesteyn in Maasdam en de Kees Verkerkhal in Puttershoek

0
716
Duyvesteyn in Maasdam

BINNENMAAS – In de afgelopen maanden is een verkenning uitgevoerd naar de toekomst van sportzalen Duyvesteyn in Maasdam en de Kees Verkerkhal in Puttershoek. Hierbij zijn vijf scenario’s onderzocht. Het college van burgemeester en wethouders van Binnenmaas heeft op 6 oktober 2015 haar voorkeur uitgesproken om scenario’s A en B verder uit te gaan werken.

In scenario A wordt de Kees Verkerkhal gerenoveerd en sportzaal Duyvesteyn overgedragen aan een bewonersinitiatief. In scenario B wordt de Kees Verkerkhal gerenoveerd en uitgebreid. Sportzaal Duyvesteyn wordt dan gesloopt en in Maasdam wordt bij de school een gymzaal gebouwd voor het gymonderwijs. De mogelijkheid om een iets grotere gymzaal en een ruimte voor dorpsactiviteiten te bouwen, wordt ook onderzocht. Los van welk scenario uiteindelijk gekozen wordt, wil het college een nieuwe brede school in Maasdam bouwen op de locatie Fazant 1. Naast basisschool De Pijler wil het college dat ook de kinderopvang en de peuterspeelzaal die nu nog zijn gehuisvest in de Merwedestraat in Maasdam, in de brede school komen.

Toekomstverkenning sportzalen

In de toekomstverkenning zijn vijf scenario’s onderzocht. Aan de hand van de criteria vitaliteit, toekomstbestendigheid, ruimte om te sporten, financiële consequenties en ruimtelijke kwaliteit zijn de scenario’s vervolgens beoordeeld. Ook de gebruikers van de sportzalen, exploitant Bres accommodaties BV en het bewonersinitiatief in Maasdam hebben een advies uitgebracht aan het college.

Op basis van de beoordeling en de uitgebrachte adviezen is er niet één scenario dat er duidelijk uitspringt. Alle onderzochte scenario’s hebben voor- en nadelen. Scenario D, waarbij beide sportzalen worden gerenoveerd, vindt het college onder andere financieel niet haalbaar. Ook scenario C met een nieuwe sporthal in Puttershoek en scenario E met een nieuwe sporthal in Maasdam vallen voor het college om uiteenlopende redenen af. Het college verwacht dat zowel scenario A als scenario B mogelijkheden bieden om te komen tot een goede balans tussen enerzijds vitaliteit en ruimte om te sporten en anderzijds toekomstbestendigheid en financiële consequenties. Scenario A sluit bovendien aan bij de ontwikkeling die Binnenmaas wil naar een regiegemeente en meer participatie van inwoners.

Inloopbijeenkomst 26 oktober

Voor de bewoners van Maasdam en Puttershoek, maar ook voor overige geïnteresseerden, is er op maandag 26 oktober 2015 tussen 19.00 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst over de toekomst van de sportzalen in beide dorpen. De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Sportlaan 22 in Maasdam en iedereen is van harte welkom.

Vervolgstappen

De voorkeur van het college wordt op woensdag 28 oktober 2015 in de raadscommissie Maatschappelijke Zaken besproken. Op basis van alle reacties, van betrokkenen, inwoners en commissieleden, legt het college hierna een definitief voorstel over welke scenario’s zullen worden uitgewerkt ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.