Hoekschewaards Landschap praat mee over de windturbines in Korendijk

0
306
De locatie waar de windturbines mogelijk komen is het Spui in Piershil
De locatie waar de windturbines mogelijk komen is het Spui in Piershil

HOEKSCHE WAARD – Het Hoekschewaards Landschap wordt nogal eens gevraagd naar haar mening over plannen voor windturbines. In dit bericht gaan ze vooral in op de plannen in Korendijk.

Vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL) heeft in 2013 na zorgvuldige afweging een standpunt geformuleerd over de plaatsing van windturbines in de Hoeksche Waard. Daarin wordt de toepassing van alternatieve vormen van energie productie, inclusief windenergie, onderschreven. HWL realiseert zich echter ook, dat plaatsing van megawindturbines vaak strijdig zal zijn met de bijzondere kwaliteiten van ons nationaal landschap. In het standpunt van HWL is eveneens verwoord dat de plannen tot plaatsing van turbines vanuit de eigen verantwoordelijkheid zullen worden beoordeeld en dat indien daar aanleiding voor is, actie zal worden ondernomen. Tevens is uitgesproken dat opbrengsten van de toepassing van duurzam energie zoveel als mogelijk ten goede moeten komen aan natuur en landschap. Na de zorgvuldige bestudering van de nog te publiceren milieu effect rapportage (MER), zal een reactie van HWL volgen.

Het standpunt van HWL over de plaatsing van windmolens in de gemeente Korendijk is altijd geweest, dat windmolens in de zuidrand ongewenst zijn wegens schade aan nu nog gave horizonten en de te verwachten gevolgen voor grote groepen vogels die migreren tussen Tiengemeten en gebieden in de wijde omtrek. Voor wat betreft andere locaties in Korendijk zou HWL het resultaat van officiële MER onderzoeken afwachten.
Op het ogenblik wordt door de provincie als bevoegd gezag een MER opgesteld voor locatie 50, gelegen bij Nieuw-Beijerland. Lopende deze procedure, heeft de provincie omwonenden en belangenorganisaties uitgenodigd om alvast mee te denken over een compensatie- en participatieplan (CPP) voor het geval dat locatie 50 ook daadwerkelijk een geschikte locatie zou blijken.

Vanuit de vaststelling dat in deze fase maximale invloed mogelijk is, heeft HWL besloten aan dit overleg bij te dragen met het doel de opbrengsten ook aan natuur en landschap ten goede te laten komen. Provincie Zuid-Holland en HWL benadrukken, dat praten over compensatie niet uitgelegd mag worden als instemming vooraf met welke locatie dan ook.HWL houdt alle mogelijkheden open om het plan en de MER kritisch te bekijken en zo nodig in beroep te gaan.

Samenvattend:

Van HWL kan worden verwacht, dat zij altijd eigen beoordelingen maakt en handelt op grond van de waarde van natuur en landschap.
HWL zal op basis van MER-onderzoeken inhoudelijk reageren, beoordelingen geven en zonodig vervolgstappen initiëren.

HWL zet zich in voor een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing en compensatie met als doel het versterken van kwaliteiten van het nationaal landschap.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.