Afspraken over Groenbeheer in de Hoeksche Waard

0
316

logo-waterschap-hollandse-deltaHOEKSCHE WAARD – De gemeenten in de Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop zij het groenbeheer in de Hoeksche Waard gaan organiseren. Op dit moment wordt dat aangestuurd vanuit een Gemeenschappelijke Regeling. Door de organisatie te vereenvoudigen willen de gemeenten en het waterschap de bestuurlijke drukte en de daarmee samenhangende kosten verminderen.

Afspraken

Op 7 januari jl. tekenden waterschap Hollandse Delta en de vijf Hoeksche Waardse gemeenten de intentieverklaring Groenbeheer Hoeksche Waard. Met deze intentieverklaring spreken de partijen uit Groenbeheer op te willen heffen en zijn afspraken gemaakt over op welke wijze het beheer en onderhoud van bomen en kreken wordt voortgezet.

Afgesproken is:

  • Het beheer en onderhoud van de bomen en kreken gaat terug naar de wettelijke eigenaar. Het huidige beleidskader wordt daarbij gerespecteerd.
  • De Gemeenschappelijke Regeling Groenbeheer wordt per 1 januari 2017 opgeheven. De bestuurlijke drukte en overheadkosten worden daarmee verminderd.
  • De afstemming over het beheer en onderhoud wordt samen met het Hoekschewaards Landschap en LTO op ambtelijk niveau doorgezet. Minimaal eens per jaar vindt er een bestuurlijk overleg plaats over landschappelijke aspecten in de Hoeksche Waard.
  • Onderzocht wordt of het Hoekschewaards Landschap de 21 hectaren krekennatuur in erfpacht kan overnemen. Het Hoekschewaards Landschap onderhoudt nu al een deel van de kreken.
  • De gemeenten en het waterschap hebben de intentie om in 2020 samen met gebiedspartijen een nieuw Lanschapsbeheerplan voor de Hoeksche Waard op voor de periode 2021 tot 2030 op te stellen.

Met het ondertekenen van de bestuurlijke intentieverklaring hebben de gemeenten en het waterschap duurzame en toekomstbestendige afspraken gemaakt voor het beheer en onderhoud van de bomen en kreken in de Hoeksche Waard. In de loop van dit jaar wordt het daadwerkelijke opheffingsbesluit ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraden en de Verenigde Vergadering van het waterschap.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.