Update: In gesprek over vluchtelingenopvang Hoeksche Waard

1
532

sohw-logoHOEKSCHE WAARD –  Afgelopen week lieten de Hoeksche Waardse gemeentebesturen weten dat we met gemeenteraden, inwoners en maatschappelijke organisaties in gesprek willen gaan over de (on)mogelijkheden voor de noodopvang van vluchtelingen. Op Facebook en Twitter merken wij dat er onduidelijkheid is. Hoe verloopt de besluitvorming? Is alles al bepaald? Het antwoord is nee, niets is nog bepaald. Wij zetten de eerste stappen richting besluitvorming.

Gemeenteraden: uitgangspunten

De komende drie weken geven de vijf gemeenteraden hun mening. Wij vragen hen om in te stemmen met de volgende vier uitgangspunten:

  1. De Hoeksche Waardse gemeenten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de noodopvang van vluchtelingen.
  2. Voor een mogelijke noodopvanglocatie in de Hoeksche Waard geldt dat deze moet passen bij de aard en schaal van het dorp. Gedacht wordt aan de opvang van 200 personen, eventueel verdeeld over meerdere locaties.
  3. De totale exploitatie van een mogelijke noodopvanglocatie is de verantwoordelijkheid van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA).
  4. Draagvlak en draagkracht in de samenleving zijn van groot belang. Daarom gaan we het gesprek aan met inwoners en maatschappelijke organisaties over mogelijke locaties en omvang daarvan.

Eventuele locaties noodopvang

Wij willen benadrukken dat de in eerdere berichtgeving genoemde locaties een eerste inventarisatie zijn waar eventueel noodopvang mogelijk is. Niets meer en niets minder! De gemeenteraden nemen nu geen besluit over eventuele locaties en omvang, alleen over de bovengenoemde uitgangspunten. Ook worden geen onderhandelingen gevoerd met het COA.

In gesprek

Nadat alle gemeenteraden instemmen met de vier uitgangspunten, gaan wij met inwoners en maatschappelijke organisaties in gesprek. Dit doen wij tijdens een inloopbijeenkomst in maart.

Respectvol en integer

Laat vooral duidelijk zijn dat wij begrip hebben voor alle standpunten en meningen en niemand willen uitsluiten. Uw mening is welkom. Wij roepen u op om dit op een goede, respectvolle en integere wijze te doen en met ons en met elkaar in gesprek te blijven.

Onderaan deze pagina kunt u de lijst met veelgestelde vragen downloaden.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.