145.000 euro voor Samenwerkingsagenda Hoeksche Waard

191

sohw-logoHOEKSCHE WAARD – De provincie Zuid-Holland en het Ministerie van BZK hebben € 145.000,- beschikbaar gesteld voor de Samenwerkingsagenda 2015 – 2020. In deze agenda zijn met de verschillende ministeries en de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt over de aanpak van de opgaven rondom de demografische veranderingen in de Hoeksche Waard.

Waardering provincie
Verschillende maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, ondernemers en SOHW werken in het Pact van de Waard al een aantal jaren nauw samen bij de aanpak van de gevolgen van vergrijzing, ontgroening en bevolkingsdaling in de Hoeksche Waard. In de voorafgaande periode is vooral ingezet op de bewustwording. De volgende fase van uitvoering zal in het teken staan van beleidsaanpassingen.

De provincie spreekt in haar brief “de grote waardering uit voor de wijze waarop de regio de afgelopen jaren heeft gewerkt aan de niet altijd gemakkelijke discussie over de demografische ontwikkelingen. Als provincie willen wij zeker een bijdrage leveren. Van onze kant reken wij erop dat dit een nieuwe impuls zal geven aan de regionale samenwerking”.

Nieuw perspectief
In de samenwerkingsagenda wordt ingezet op een aantal economische en wonen/zorg thema’s. De ingezette dialoog rondom de detailhandel in de Hoeksche Waard wordt voortgezet. Daarnaast wordt er een transformatieproces opgestart waarbij de Hoeksche Waard met betrokken partijen op zoek gaat naar een nieuw sociaal economisch perspectief. Op het gebied van wonen en zorg wordt de komende jaren aandacht besteed aan bestaande woningen en het langer zelfstandig wonen.

Met de trajecten uit de samenwerkingsagenda kan de Hoeksche Waard zich op een realistische maar vooral op een aantrekkelijke en gedragen manier op de kaart zetten.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.