Lintjesregen in Oud-Beijerland

Redactie Hoeksch Nieuws
8 Min Read

IMG_7684OUD-BEIJERLAND – Vele malen en op vele plaatsen in Nederland klinkt het dinsdag 26 april 2016: ‘het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…’. Ook burgemeester Klaas Tigelaar sprak deze woorden uit. Vier keer om precies te zijn. We hebben het over de traditionele ‘lintjesregen’ ter gelegenheid van de verjaardag van Koning Willem Alexander. Vier inwoners gaan vanaf deze dag gedecoreerd en als Lid in de Orde van Oranje-Nassau door het leven, namelijk mevrouw G.A. Bestebreur-Lagerwerf, mevrouw J. Hempel-van Egmond, mevrouw S.L. Mol-Moree en mevrouw W. IJzerman-van der Werf. Inderdaad: alleen maar vrouwen dit keer! Tijdens een feestelijke bijeenkomst in kerkgebouw De Open Hof op dinsdag 26 april reikte burgemeester Tigelaar om 10.00 uur de bijbehorende versierselen uit en zet deze, ongetwijfeld aangenaam verraste, inwoners in het Oranjezonnetje.

IMG_7679

Waardering

De nadruk ligt bij de Orde van Oranje Nassau op de bijzonderheid van de verdiensten voor anderen. Een Koninklijke Onderscheiding is een ultiem gebaar van waardering voor de jarenlange inzet op cultureel, kerkelijk en/of maatschappelijk terrein. Een overzicht…

 • Mevrouw G.A. Bestebreur-Lagerwerf (54)  ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:
 • van 1982 tot 2013 noodhulpvrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis. In deze functie verleende zij hulp en ondersteuning aan ‘verminderd zelfstandigen’. Mevrouw Bestebreur was lid van de Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie;
 • sinds 2007 vrijwilligersadministrateur en hulpverlener bij het Rode Kruis, afdeling Hoeksche Waard. Ook houdt zij onder meer de ledenadministratie actueel, draait EHBO-diensten, speelt een rol bij evenementen en is actief als stafondersteuner tijdens districtsvergaderingen;
 • sinds 2013 stafondersteuner Bevolkingszorg. Zij maakt vergaderverslagen en begeleidt en coördineert opleidingen, trainingen en oefeningen voor de zeventig teams. Daarnaast ondersteunt zij het hoofd en de coördinator van de noodhulp;
 • sinds 1999 vrijwilliger bij EHBO-vereniging Oud-Beijerland. Zij volgt niet alleen alle bijscholingsavonden, maar beheert ook het ledenbestand en het digitale (foto)archief;
 • sinds 2005 websitebeheerder van en vrijwilliger bij de hervormde gemeente (dorpskerk) Oud-Beijerland. Zij houdt de wekelijkse spreekbeurten en liturgiewijzigingen bij. Ook verricht zij wekelijks schoonmaakwerkzaamheden in kerkelijk centrum Maranatha.

Vanwege de aard, duur, uitstraling en betekenis van haar activiteiten is mevrouw Bestebreur benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

* * * * * * * 

 • mevrouw J. Hempel-van Egmond (59) werkt als receptioniste en conciërge bij christelijke scholengemeenschap ‘Willem van Oranje’. Naast haar reguliere taken neemt zij ook een deel van het klein onderhoud aan het schoolgebouw voor haar rekening. Ook initieerde zij de uitwisseling met de Hauptschule in Burg (Duitsland) en het bezoek aan concentratiekamp Auschwitz. Daarnaast ontplooide/ontplooit zij de volgende activiteiten:
 • sinds 1979 vrijwilliger bij en bestuurslid van de protestantse gemeente Oud-Beijerland. Zij is onder meer actief als diaken en hulpkoster in De Open Hof. Daarnaast is zij lid van de werkgroep ‘Internationale Contacten’, de regiegroep, de cantorij en de lustrumcommissie. Zij organiseert de jaarlijkse creamarkt, waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel. Ook is zij betrokken bij de jaarlijkse musicaluitvoering. Verder is zij actief in het EHBO-team;
 • van 1995 tot 2007 vrijwilliger bij KWF Kankerbestrijding, afdeling Oud-Beijerland. Als wijkhoofd (van de Spuioeverwijk) was zij verantwoordelijk voor de werving van collectanten en de afhandeling van de collecte. Sinds 1990 collecteerde zij ook zelf;
 • van 1997 tot 2003 vrijwilliger bij hockeyclub De Hoeksche Waard. Als redactielid leverde zij een bijdrage aan het verenigingsblad en verzorgde zij de bezorging van het blad. Ook voor onderhoudswerkzaamheden aan het verenigingsgebouw draaide zij haar hand niet om.

Vanwege haar activiteiten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen is mevrouw Hempel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

* * * * * * *

 • Mevrouw S.L. Mol-Moree (64) werkt als activiteitenbegeleider van cliënten met psychische problemen bij stichting Werkvisie De Hoop in Dordrecht. Maar dat weerhoudt haar er niet van om zich ook als vrijwilliger in te zetten op diverse andere terreinen. Zo ontplooide/ontplooit zij de volgende activiteiten:
 • sinds 1977 vrijwilliger en bestuurslid (secretaris van 1977 tot 2007) bij zangvereniging Laus Deo van de gereformeerde gemeente Rotterdam Centrum. Zij was onder meer lid van de Doelencommissie en de CD-opnamecommissie. Ook organiseerde zij dagjes uit. Momenteel is zij nog lid van de Koorkledingcommissie;
 • van 1989 tot 1999 2e secretaris van de Bond van Zangverenigingen van de gereformeerde gemeenten. Hierbij zijn 1609 koren aangesloten met maar liefst 7.000 leden. Ook was zij lid van de activiteitencommissie die de jaarlijkse Bondsdag organiseerde en initiatiefnemer van de regioavonden;
 • sinds 2001 vrijwilliger bij stichting Werkvisie De Hoop (voorheen GGZ Eleos) in Dordrecht. Zij ondersteunde de ‘creagroep’ en gaf leiding aan workshops bloemschikken en kaarten maken. Naast haar beroepsmatige werkzaamheden verricht zij daarnaast ook nog vrijwillige activiteiten, zoals het organiseren van vieringen en gedenkdagen voor personeel en cliënten en het bedenken én organiseren van nieuwe activiteiten en uitstapjes.

Gelet op haar langdurige inzet voor de samenleving en vanwege de aard, duur, betekenis en uitstraling van haar activiteiten, is mevrouw Mol benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

* * * * * * *

 • mevrouw W. IJzerman-van der Werf (70) was tijdens haar ‘werkzame leven’ waarnemend afdelingshoofd Financiën van gemeente Korendijk. Maar daarnaast ontplooide/ontplooit zij de volgende activiteiten:
 • sinds 1970 vrijwilliger bij en medeoprichter, bestuurslid, secretaris en vicevoorzitter van Gymnastiekvereniging Nieuw-Beijerland. Ook is zij jurylid en ondersteunt zij de penningmeester bij het opstellen van de begroting;
 • van 1989 tot 2015 vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Nieuw-Beijerland. Zij nam de werving en inschrijving van deelnemers aan de vakantie en vaartochten voor haar rekening. Ook ondersteunde zij de regionale en landelijke vakantiereizen, de ontspanningsmiddagen en kerkconcerten in Nieuw-Beijerland. Verder verzorgde zij de transfer van deelnemers aan dagtochten;
 • sinds 1996 bestuurslid van stichting Streekcentrum De Hoeksche Waard. Een organisatie die de opbrengst van de verkoop van het voormalige streekmuseum beheert voor sociaal-cultureel werk. Zij geeft leiding aan het secretariaat en beoordeelt (subsidie)aanvragen voor een financiële bijdrage uit het sociaal cultureel fonds van de stichting.

Omdat mevrouw IJzerman zich sinds 1970 ten bate van de samenleving heeft ingespannen op het terrein van voornamelijk gezondheidszorg en sport en gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van haar activiteiten is zij  benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.Deel dit artikel
De redactie van Hoeksch Nieuws verzorgt dagelijks het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard.