Overeenkomst bouw woningen Breestraat 6 in Westmaas ondertekend

1074

20160512 Ondertekening overeenkomst bouw woningen Breestraat 6 in WestmaasWestmaas – Op donderdag 12 mei is door gemeente Binnenmaas wethouder Van Etten en de heer Plomp (initiatiefnemer) een overeenkomst ondertekend voor de bouw van woningen aan de Breestraat 6 in Westmaas. Hiermee is een stap gezet naar de realisatie van de bouw van maximaal twee woningen op dit perceel.

Flexibele invulling perceel
De Breestraat 6 in Westmaas ligt tussen de bestaande bebouwing aan de Breestraat en het water van de Binnenmaas. Op dit moment wordt het perceel gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten. Op basis van het bestemmingsplan ‘Mijnsheerenland/Westmaas’ mogen hier twee woningen worden gebouwd. Er is echter geen animo voor deze kavels vanwege de ongunstige ligging van de bouwvlakken van de woningen. Deze liggen namelijk achter elkaar. Daarom hebben de heren Plomp – de eigenaren van de grond – de gemeente verzocht om een meer flexibele invulling van het perceel mogelijk te maken. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Met dit nieuwe bestemmingsplan is het mogelijk om één of twee woningen, of bijvoorbeeld een mantelzorgwoning te bouwen. Een voorontwerpbestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen en in een zogenaamde anterieure overeenkomst zijn nu afspraken gemaakt over de voorwaarden die aan het bouwplan worden gesteld.

Vervolgtraject
Nu deze overeenkomst ondertekend is, start de gemeente met het proces van het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan ligt vanaf maandag 23 mei (met een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst) zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn is het mogelijk om zienswijzen in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.