Oud-Beijerland sluit het jaar 2015 af met een positief saldo van 2,8 miljoen euro

Redactie Hoeksch Nieuws
4 Min Read

Picture-2OUD-BEIJERLAND Gemeente Oud-Beijerland sluit het jaar 2015 af met een positief saldo van 2,8 miljoen euro. Het college besloot, daarin gesteund door de gemeenteraad, een bedrag van 2,1 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.

Het is duidelijk: wethouder Piet van Leenen (portefeuillehouder financiën) is een tevreden mens. “We krabbelen in Nederland gelukkig weer op uit het dal van de recessie. De zeven magere jaren liggen daarmee ook achter ons. En dat heeft gelukkig ook zijn positieve weerslag op onze gemeentefinanciën. Met vertrouwen blikken we dan ook naar de toekomst”.

Jaarrekening versus begroting

Het woord ‘begroting’ roept over het algemeen herkenning op en spreekt bij velen tot de verbeelding, maar als het om de ‘jaarrekening’ gaat, wordt het al wat moeilijker. Wat is een jaarrekening?

Wethouder Piet van Leenen: “Bij het opstellen van de begroting kijken we vooruit, bij de jaarrekening leggen wij verantwoording af over het gerealiseerde beleid én over het gevoerde financieel beheer. Daarnaast zijn de jaarstukken bij uitstek het instrument waarmee de gemeenteraad zijn controlerende rol kan uitoefenen”.

Ambitieuze gemeente

Dat Oud-Beijerland een ambitieuze gemeente is, blijkt wel uit de omvang van de jaarrekening. Niet minder dan zo’n 200 pagina’s gebruikt het college van burgemeester en wethouders om verantwoording af te leggen van het gerealiseerde beleid en het gevoerde financiële beheer. “En er gebeurt nogal wat in onze dorp! Oud-Beijerland is op vele terreinen in beweging. Dat moet ook, want stilstand is immers achteruitgang,” is de stellige mening van wethouder Van Leenen. “Leefbaarheid en vitaliteit zijn kerndoelen waar door het college middels de programma’s ‘OBL bedoelt’ en ‘OBL versterkt’ op een ambitieuze manier invulling aan wordt gegeven.”

Positief resultaat

Het spreekt voor zich dat de portefeuillehouder financiën blij is met het positieve resultaat van bijna 2,8 miljoen euro. En dan te bedenken dat eerst een tekort was voorzien van zo’n 9 ton! Het kan verkeren… Wethouder Van Leenen legt uit dat dit positieve resultaat het gevolg is van meerdere factoren. Zo is er minder geld uitgegeven binnen het sociaal domein, terwijl op een aantal operationele taken door kostenbesparingen kon worden bezuinigd. Ook moet een aantal geplande werkzaamheden nog worden uitgevoerd in 2016. In het resultaat zitten ook de effecten van het project ‘OBL bedoelt’. Met dit project is/wordt de slagkracht van de gemeentelijke organisatie vergroot. Kernwoorden hierbij zijn: kostenbewust, afslanken, efficiënter, (meer) gericht op kerntaken c.q. de rol van de gemeente”.

Sociaal domein

Piet van Leenen merkt op dat de overschotten op het sociaal domein die landelijk aandacht hebben gekregen, zich ook in de Hoeksche Waard voordoen. “Dat neemt niet weg dat wij er alles aan doen om inwoners die zorg – in welke vorm dan ook – nodig hebben, daadwerkelijk te helpen. Daar zal dan ook de komende tijd nadrukkelijk aandacht aan worden besteed.

Bestemming

Met de vaststelling van de jaarrekening koos de raad een drietal bestemmingen uit voor het positieve resultaat. Zo komt een bedrag van € 177.000,- beschikbaar als reserve voor personeel en wordt € 536.780,- bestemd voor het later uitvoeren van werkzaamheden die voor 2015 waren gepland. Het resterende deel, € 2.071.220,- wordt toegevoegd aan de algemene reserve. “Het gezonde weerstandsvermogen dat Oud-Beijerland al had wordt daarmee verder versterkt, zodat Oud-Beijerland in financieel opzicht aardig tegen een stootje kan”, aldus wethouder Van Leenen.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.
Deel dit artikel
De redactie van Hoeksch Nieuws verzorgt dagelijks het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard.
error: Deze inhoud is beveiligd tegen kopiëren