Voortbestaan boomdijken erg belangrijk voor de Hoeksche Waard

0
929

HOEKSCHE WAARD – Tijdens de afgelopen herfst zijn er op flink wat plekken in de Hoeksche Waard, onder andere langs dijken in de buurt van Heinenoord, Blaaksedijk, Mookhoek en Strijensedijk zieke en verzwakte bomen verwijderd. Daarnaast werden ook diverse door storm beschadigde bomen gekapt. Het ging in de meeste gevallen om essen en schietwilgen.

Bomenwerkgroep Fraxinus Excelsior hoopt dat nog dit jaar alle opengevallen plekken weer worden opgevuld met nieuwe wilgen en essen. De boomdijken in de Hoeksche Waard zijn namelijk in meerdere opzichten belangrijk voor het Nationale landschap de Hoeksche Waard. Enerzijds zijn bijvoorbeeld de dijken met dubbele rijen essen (o.a. delen Strijensedijk bij Mookhoek en delen van de Blaaksedijk) uniek voor de provincie Zuid-Holland en anderzijds zijn ze ook belangrijk voor de natuurwaarden in de regio. Dit geldt uiteraard voor alle boomdijken in de regio, omdat deze zich als groene ‘linten’ door het polderlandschap slingeren. Maar de dijken met essen bieden daarnaast nog enkele extra pluspunten. De kronen van de essen laten relatief veel licht door, waardoor een fraaie spreiding van het zonlicht ontstaat. En het feit dat de essen behoorlijk wat zonlicht doorlaten betekent ook dat ze een interessante onderbegroeiing mogelijk maken.

Alle dijken, maar zeker ook de dijken met dubbele rijen essen zijn natuurlijk ook belangrijk voor de esthetische waarden van het Nationale landschap. Foto’s van bijvoorbeeld de Mookhoek/Strijensedijk en Blaaksedijk, die op de sociale media worden geplaatst leveren dan ook steevast veel positieve reacties op, zeker ook van mensen van buiten de Hoeksche Waard. Overigens bieden de boomrijke dijken onderdak aan veel vogelsoorten en kleine zoogdieren en insecten verplaatsen zich via de dijken door het polderland. Veel redenen dus om alles in het werk te stellen de boomrijke dijken in stand te houden.

(Foto’s: Arie Pieters/’Fraxinus Excelsior’¬©)


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.