Gemeente Strijen biedt starters op de woningmarkt een starterslening aan

196

STRIJEN – Een eigen huis… Wie droomt daar niet van? De zoektocht naar een koopwoning is leuk, maar er komt veel bij kijken. Belangrijke vraag is natuurlijk: kan ik een woning betalen?

Om het starters op de woningmarkt makkelijker te maken, biedt gemeente Strijen de starterslening aan als aanvulling op de hypotheek. Interessant, want u betaalt de eerste drie jaar geen maandlasten voor de lening.

De lening

De starterslening is een aanvulling op een reguliere hypotheek. De lening overbrugt het verschil tussen de totale verwervingsprijs van de woning en het bedrag dat u maximaal kunt lenen volgens de normen van de NHG. Hoe hoog de starterslening is, hangt af van het inkomen en de voorwaarden van de starterslening.

Hoe werkt het?

De eerste drie jaar betaalt u geen maandlasten voor de lening. Vanaf het vierde tot en met het vijftiende jaar geldt het marktconforme rentepercentage. Het percentage is gebaseerd op de rente van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en is vijftien jaar vast.

De lening kan worden verstrekt voor maximaal 30 jaar. Vanaf het vierde jaar worden rente en aflossing in rekening gebracht. Als u van mening bent dat uw inkomen niet toereikend is voor rente en aflossing, dan kunt u na het derde jaar een hertoetsing aanvragen bij SVn.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een starterslening als:

  • u nog geen 36 jaar bent;
  • u niet eerder eigenaar bent geweest van een woning;
  • u een woning in Strijen wilt kopen;
  • u de woning die u wilt kopen niet van de woningcorporatie huurt;
  • uzelf de woning gaat bewonen;
  • de starterslening maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning bedraagt met een maximum van € 35.000, – ;
  • de starterslening een aanvulling is op de eerste hypotheek. Op beide hypotheken is de Nationale Hypotheekgarantie van toepassing;
  • u geen gebruik maakt van andere financiële regelingen voor de aankoop van de woning.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dan behoort u tot de doelgroep en kunt u een starterslening aanvragen. Wilt u alle regels en voorwaarden weten? Kijk dan in de verordening Starterslening gemeente Stijen.

Starterslening aanvragen

Om de procedure te starten, kunt u onderstaand Beoordelingsformulier Starterslening downloaden, invullen en aan de gemeente sturen. Als na toetsing blijkt dat u inderdaad voor een starterslening in aanmerking komt, krijgt u van ons een SVn-aanvraagset toegestuurd. De overige informatie over de procedure kunt u terugvinden op www.svn.nl. Let op, er is een beperkt budget beschikbaar gesteld is voor de starterslening. Als het budget op is, worden geen leningen meer verstrekt.

Aanvraagset ontvangen

U heeft de aanvraagset voor het SVn ontvangen. En dan? De gemeente bemoeit zich niet zelf met de financiële aspecten van de aanvraag. Dit regelt het SVn voor de gemeente. De gemeente stelt het geld beschikbaar, kijkt of u tot de doelgroep behoort en neemt het eindelijke besluit om de lening wel of niet toe te kennen. SVn neemt de overige werkzaamheden voor haar rekening. Vragen die betrekking hebben op het invullen van de aanvraagset kunt u aan het SVn stellen. De gemeente baseert het besluit om de lening wel of niet toe te kennen ook op het advies van het SVn.

Heeft u vragen?

Wij adviseren u om de aanvraag te overleggen met uw bank of financieel adviseur. Als u vragen heeft over de starterslening, dan kunt u contact opnemen met de volgende instanties:

  • Algemene informatie: gemeente Strijen, afdeling Ruimtelijke Ordening Wonen en Milieu (Marleen Moret), telefoonnummer 088 – 647 12 29 of per e-mail: [email protected]
  • Specifieke informatie: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), www.svn.nl, telefoonnummer: 088-253 94 00.

DOWNLOAD


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.