Cromstrijen’98: 3 woningen aan de Molendijk in Numansdorp helemaal nog geen vanzelfsprekendheid.

Redactie Hoeksch Nieuws
2 Min Read
In 2016 zag de locatie er zo nog uit - Foto Google Maps

Numansdorp – Op 3 juli 2018 stond dit raadsvoorstel om het bestemmingsplan te wijzigen al op de raadsagenda.Het gaat over de mogelijkheid om op dat terrein 1 woning te bouwen te wijzigen in 3 woningen.Dit initiatief kwam niet van de gemeente, maar van de aannemer die op die plek wil gaan bouwen.

Bij de behandeling van dit voorstel in de commissie RBZ is gebleken dat er vooraf te weinig overleg is geweest tussen de initiatiefnemer en omwonenden, waardoor dit onrust veroorzaakte.In de raadsvergadering van 3 juli jl. is op verzoek van Cromstrijen’98 HW de raad akkoord gegaan om dit punt van de agenda af te halen. Daarmee werd aan de initiatiefnemer de kans geboden om alsnog in overleg te gaan met omwonenden, zodat dit traject zorgvuldig doorlopen zou worden, alvorens besluitvorming in de raad kan plaatsvinden. Het zou zelfs tot een aangepast voorstel kunnen leiden.

Helaas heeft het overleg tussen de betrokken partijen geen resultaat opgeleverd. Dat heeft erin geresulteerd dat hetzelfde voorstel van 3 juli jl. nu weer op de agenda staat van de raadsvergadering van 6 november a.s.

Omdat het tijdens de commissievergadering van RBZ van 16 oktober jl. duidelijk werd dat het merendeel van de raad helemaal niet zo warm loopt voor de bouw van 3 woningen, is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat er 3 woningen komen, zoals in het AD geschreven staat. Het College heeft haar werk inzake het verzoek van de aannemer correct gedaan en dit in een duidelijk raadsvoorstel gezet. Er is zelfs extra ruimte gegeven om partijen tot een gezamenlijke oplossing te laten komen door het raadsvoorstel op 3 juli jl. van de agenda af te halen en de besluitvorming hierover aan te houden. Meer kan de gemeente niet doen.

Omdat het overleg tot niets heeft geleid, staat hetzelfde ongewijzigde voorstel opnieuw op de agenda. De Gemeenteraad zal nu op 6 november a.s. een definitief besluit hierover gaan nemen, welke gebaseerd zal zijn op het algemeen belang.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.
Deel dit artikel
De redactie van Hoeksch Nieuws verzorgt dagelijks het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard.
error: Deze inhoud is beveiligd tegen kopiëren