De fractie van Cromstrijen’98 HW vraagt het college om kleur te bekennen.

Ingezonden Artikel door Werner de Jong, Cromstrijen'98 HW.

273
HOEKSCHE WAARD – In de tweede raadsvergadering van de nieuwe Gemeente Hoeksche Waard heeft Cromstrijen’98 HW onderstaande raadsvraag aan het nieuwe college gesteld om te kunnen beoordelen waar wij precies staan. De raad moet immers kaders stellen voor het vast te stellen beleid.
 

Ondanks dat het college zich positief uitspreekt over hoe wij met elkaar als medemens omgaan, wil of kan het college de vraag niet beantwoorden. Zowel ja als nee is een antwoord, maar helemaal geen antwoord geven is te vaag en de raad kan hier niets mee. Hoe zat het ook al weer met die scheiding van kerk en staat? Is dat voor de Hoeksche Waard anders dan in andere gemeenten in Nederland?

Raadsvraag van 8 januari 2019.

Op dit moment bestaat er in heel Nederland de nodige onrust omtrent de door de Tweede Kamer fractievoorzitter van de SGP ondertekende Nashville verklaring.

De Gemeenteraad vertegenwoordigt iedere inwoner in de Hoeksche Waard, ongeacht diens afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging. Voor de raad van de Gemeente Hoeksche Waard is het van belang om te weten hoe het college tegenover de kwestie van de Nashville verklaring staat en hoe wij in de Hoeksche Waard met onze medemens omgaan.

Het ondertekenen van een document als het Nashville akkoord is, kan ook in strijd zijn met artikel 1 van de Grondwet. Op zijn minst wordt deze indruk gewekt. Het Openbaar Ministerie stelt immers een onderzoek in inzake de mogelijke strafbaarheid, omdat er aangifte is gedaan door diverse personen /instanties.

Wij zijn van mening dat bestuurders en volksvertegenwoordigers, die de eed of belofte hebben afgelegd, zich niet in een twijfelachtige positie mogen brengen door individuele ondertekening van een dergelijk document. Het algemeen belang wordt daarmee niet gediend. Persoonlijke belangen moeten achterwege blijven.

De vraag van Cromstrijen’98 HW is derhalve concreet:

Wat is de mening van het college over deze kwestie en is het college bereid om zich formeel van de betreffende in het Nederlands vertaalde Nashville verklaring te distantiƫren om daarmee duidelijk te maken dat deze het algemeen belang niet dient?


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.