VVD Hoeksche Waard kiest voor kwaliteit in Jeugdzorg

268
VVD-raadslid Marijke Boorsma rechts op de foto

Oud-Beijerland – Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Hoeksche Waard op dinsdag 11 juni stemde VVD Hoeksche Waard tegen de voorgestelde begroting 2020 en zienswijze voor de jeugdzorg.

VVD-raadslid Marijke Boorsma legt uit: “Deze begroting heeft een groot manco: de begroting wordt vastgesteld op basis van verleende zorg uit voorgaande jaren. Er is dus geen enkele prikkel om het slimmer en beter aan te pakken.  Zorgaanbieders kunnen zo hun eigen werk en verdiensten creëren. Kortom: de wethouder zit niet meer aan de knoppen, maar mag wel alles betalen. Dat vinden wij niet acceptabel.”

Reden dus om tegen het voorstel te stemmen. Boorsma vult aan: “Als het nou zo was dat meer kinderen de juiste hulp in hun directe omgeving aangeboden kregen en specialistische hulp alleen bij uitzondering nodig is, dan was er geen vuiltje aan de lucht. Maar dat is dus niet het geval. Daarom wil de VVD dat er veel meer wordt ingezet op versterken van de basiszorg, de eerstelijnszorg en preventie. En dat er bij doorverwijzing naar zwaardere, specialistische zorg duidelijke afspraken over kwaliteit en resultaten worden gemaakt. Dat is de bedoeling van de Jeugdwet, niet het onuitputtelijk geld stoppen in een systeem waar kinderen en hun ouders niet bij gebaat zijn.

Daarom durft de VVD te kiezen voor versterking van de eerstelijn en werken met afspraken over kwaliteit en kwantiteit met de zorgaanbieders is de regio. Alleen zo komt verandering op gang en krijgt ieder kind zo vroeg mogelijk de jeugdhulp die nodig is.”


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.