Denk mee over de Regionale Energiestrategie (RES) Hoeksche Waard!

222

HOEKSCHE WAARD – In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de thema’s elektriciteit en het realiseren van een aardgasvrije gebouwde omgeving regionaal uitgewerkt en  gerealiseerd moeten worden. Daarom zijn er 30 energieregio’s gevormd. De Hoeksche Waard is 1 van deze regio’s. Elke regio heeft nu de gelegenheid om zelf  vorm te geven aan de energietransitie in de RES.

De doelstellingen

Nederland heeft in het Klimaatakkoord haar doelstellingen bepaald:
• Vóór 2030 49% CO2-emissiereductie vergeleken met 1990;
• Vóór 2050 minimaal 95% CO2-emissiereductie vergeleken met 1990.
* Emissiereductie = Het verminderen van de uitstoot van stoffen die een (mogelijk) schadelijk effect op het milieu hebben.

Daarnaast heeft gemeente Hoeksche Waard in de Energievisie Hoeksche Waard 2016-2020 de doelstelling opgenomen om in 2040 een energieneutrale  Hoeksche Waard te zijn.

Kom naar de bijeenkomsten en denk mee!

Woont of werkt u in de Hoeksche Waard of bent u op een andere manier betrokken bij het eiland? Dan wilt u ongetwijfeld meer weten over wat de RES Hoeksche Waard inhoudt, wat de opgave is en hoe de (RES)regio Hoeksche Waard invulling gaat geven aan duurzame energieopwekking en het realiseren van een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Wilt u meedenken?

Kom dan naar de meedenkbijeenkomsten die de (RES) regio Hoeksche Waard organiseert. De eerstvolgende meedenkbijeenkomst is op dinsdag 21 januari. Tijdens deze tweede meedenkbijeenkomst bent u van harte welkom van 19.30 tot 22.00 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis in Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6). De derde regionale meedenkbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 24 maart. Op dinsdag 10 december vond de regionale startbijeenkomst plaats. Kijk voor het verslag van deze bijeenkomst op www.gemeentehw.nl/res.

Meer informatie en aanmelden

Op de pagina www.gemeentehw.nl/res vindt u inhoudelijke informatie over de meedenkbijeenkomsten. U kunt zich tot en met woensdag 15 januari aanmelden door een e-mail te sturen naar [email protected]


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.