Constructief Hoeksche Waard: Gemeente moet zo snel mogelijk de regie meer in eigen hand nemen in plaats van projectontwikkelaars die de markt overspoelen

Redactie Hoeksch Nieuws
5 Min Read
Werner de Jong van Constructief Hoeksche Waard

In plaats van zich in te laten pakken door al die  projectontwikkelaars die gedreven door verdienmodellen de markt dreigen te overspoelen, moet de gemeente inwoners hiertegen beschermen door de regie meer in eigen hand te nemen. Er is niets mis met project-ontwikkelaars, maar er dreigt een tsunami hiervan in verband met de grote toename van woningbouwplannen en grote bouwprojecten voor windmolens en/of zonneenergieparken. Dit zorgt ervoor dat verdienmodellen gaan overheersen boven het woongenot en de gezondheid van onze inwoners. En wat te denken van de aantasting van onze dorpsgezichten, aldus Werner de Jong, fractievoorzitter Constructief Hoeksche Waard?

Het is regelmatig een punt van discussie dat er bestemmingsplannen laat aan de raad voorgelegd worden, waarvan de participatie ondermaats is geweest en die niet passen in ons totaalbeeld.

Al in een vroeg stadium raken diverse inwoners in paniek, omdat zij te maken krijgen met projectontwikkelaars die hun plannen willen doordrukken. Men haalt alles uit de kast om de plannen er maar door te krijgen zonder voldoende rekening te houden met het woongenot en de gezondheid van de inwoners. Een enkele keer houdt de raad dit tegen, zoals bijvoorbeeld bij de bouw van die villa’s aan de Binnenmaas in Westmaas. De raad moet dit meer doen in het belang van onze inwoners.

Projectontwikkelaars zijn er als de kippen bij als er veel geld te verdienen valt, dus zijn zij in een heel vroeg stadium inwoners al nerveus aan het maken met hun plannen. Neem bijvoorbeeld dat onderzoek over de randweg Klaaswaal. Er is besloten dat er een oostelijke randweg moet komen. Plotseling wordt er een reeds afgewezen westelijke variant extra aan het onderzoek toegevoegd. En ja hoor, een projectontwikkelaar heeft inwoners, die aan het eind van de Dansersweg wonen, nu al benaderd over die westelijke variant waar de gemeente nog niet eens een beslissing over heeft genomen. Welke onvermoede krachten zijn hier achter de schermen dan aan het werk? Is de gemeente wel transparant genoeg? In ieder geval is deze handelwijze onacceptabel als er nog een onderzoek loopt en de raad nog een besluit moet nemen over een voorkeursvariant.

De kruitdampen over de aanleg van een onzalig zonnepanelenpark park bij Heinenoord zijn nog niet opgetrokken of er wordt alweer paniek gezaaid, nu in Klaaswaal, waar een grondeigenaar snode plannen heeft om pal tegen het dorp een nog onzaliger zonnepanelenpark aan te gaan leggen. Er wordt zelfs gedreigd met woningbouw die het uitzicht van de dijkbewoners wegneemt als men het zonnepanelenpark niet wil, alsof de gemeente hier geen zeggenschap over heeft. Dat kan niet. Dat zonnepanelenpark bij Klaaswaal zal er nooit komen als de raad als volksvertegenwoordiger goed naar haar inwoners luistert en rekening houdt met de nadelige effecten hiervan.

Werner de Jong is van mening dat inwoners hiertegen beschermd moeten worden en dat de gemeente de regie overneemt door concrete regels te gaan stellen, die passen bij onze toekomstvisies en gebaseerd zijn op een goed doordacht totaalplan inzake woningbouw en aanleg van grote energieprojecten. Om meer controle te krijgen kan de gemeente ook een eigen grondbedrijf oprichten. Dat past goed bij de schaalvergroting die door de gemeentelijke herindeling is ontstaan. Dan kan de gemeente die grond bij Klaaswaal gewoon zelf opkopen en daar een mooi project van maken voor laagbouw seniorenwoningen. Je kunt er die groenstrook van 50 meter breed in de vorm van een parkje omheen aanleggen. Dat stuk grond bood de grondeigenaar aanvankelijk ook aan de dijkbewoners aan. Dan blijven de dijkbewoners uitkijken op een groene en rustige omgeving in plaats van op nieuwbouwwoningen. Dat is dus goed voor de grondeigenaar, de dijkbewoners, onze senioren en de ontwikkeling van Klaaswaal. Het mes snijdt daardoor aan meerdere kanten en iedereen is tevreden


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.Deel dit artikel
De redactie van Hoeksch Nieuws verzorgt dagelijks het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard.