Woningcorporatie HW Wonen start asbest inventarisatie

259

asbestHOEKSCHE WAARD – HW Wonen start vanaf 1 augustus met een asbestinventarisatie van haar woningen die gebouwd zijn voor 1994. Door herziening van nieuwe regelgeving en inzichten wordt het asbestbeleid van HW Wonen geactualiseerd. Op basis van deze inventarisatie wil de woningcorporatie een actueel overzicht van de aanwezigheid van asbest in haar woningen. Huurders waarvan de woning wordt geïnventariseerd hebben inmiddels een brief ontvangen.

Inventarisatie
De meeste woningen van HW Wonen zijn voor 1994 gebouwd en in de meeste woningen is ook asbest verwerkt. De woningcorporatie heeft al veel informatie vanaf tekeningen en uit bestekken geïnventariseerd. De fysieke inventarisatie is nodig om te bepalen waar in de woning asbest zit en om wat voor soort asbest het gaat. Hierdoor heeft HW Wonen straks compleet inzicht in de aanwezigheid en het risico van asbest in haar woningen.

Steekproefsgewijs
De asbestinventarisatie vindt steekproefsgewijs plaats. Dit betekent dat van elk woningtype, een aantal woningen wordt onderzocht. De steekproef vindt plaats in 500 woningen van de woningcorporatie. De asbestinventarisatie wordt – in opdracht van HW Wonen – uitgevoerd door het asbestinventarisatiebureau Koenders en Partners uit Jaarsveld. Medewerkers van dit gespecialiseerde bureau onderzoeken de woningen en de gemeenschappelijke ruimten op asbestverdacht materiaal.

Uitkomsten inventarisatie
Naar verwachting is de asbestinventarisatie eind september afgerond. Medio oktober verwacht HW Wonen haar huurders schriftelijk op de hoogte te brengen over de uitkomsten. Als er tijdens de inventarisatie sprake is van risicovolle situaties dan wordt direct actie ondernomen.

Meer informatie
Meer informatie is ook te vinden op de website www.hwwonen.nl/asbestinventarisatie.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.