Actie Kerkbalans 2015 ook in de Hoeksche Waard van start

106

logo-kerkbalansWESTMAAS – De jaarlijkse actie Kerkbalans wordt dit jaar van 18 januari t/m 31 januari gehouden. In heel Nederland doen hieraan ongeveer 1.750 protestantse gemeenten en 1.050 rooms-katholieke parochies mee. In deze periode worden gemeenteleden en parochianen benaderd voor een financiële bijdrage voor hun kerk, zodat het plaatselijke kerkenwerk ook in 2015 door kan gaan. Want de kerken zijn voor de financiering van hun huishouding voor een groot deel afhankelijk van de bijdragen van hun leden. Kerken krijgen, zoals soms nog wordt verondersteld, géén subsidie van welke overheid ook.

Omdat veel kerken door de toegenomen ontkerkelijking hun ledental zien dalen, betekent dit dat de bijdragen van hun leden ook licht dalen. Daardoor heeft nu al ongeveer 2/3 van de kerkelijke gemeenten die de Protestantse Kerk in Nederland vormen, te maken met een niet sluitende begroting. Er is dus een jaarlijks financieel tekort. Door van de gemeenteleden een hogere financiële bijdrage te vragen en daarnaast jaarlijkse extra geldwervingsactiviteiten te ontwikkelen, zetten kerken er de schouders onder om te proberen dit financieel tekort weg te werken.

Landelijke cijfers

Veel kerkenwerk wordt door vrijwilligers gedaan. Van de 5,8 miljoen leden van de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk bij elkaar, zetten zo’n 425.000 vrouwen en mannen zich als vrijwilliger in voor het ‘kerkelijk bedrijf’. Daarnaast zijn er zo’n 3.000 mannen en vrouwen als predikant, priester en pastoraal werker betaald en professioneel werkzaam. Voorts zijn er nog in wat grotere gemeenten beroepsmatige kosters en organisten in dienst.

Deze kerkelijke gemeenten hebben met elkaar de zorg voor bijna 4.200 kerkgebouwen. In de Protestantse Kerk bestaat ruim 85 procent van de inkomsten uit vrijwillige bijdragen, collecten en giften. Aan vrijwillige bijdragen (Kerkbalans) komt € 190 miljoen (70 pct.) binnen; aan collecten en giften € 44 miljoen (16 pct.), terwijl er € 41 miljoen (14 pct.) ontvangen wordt aan inkomsten uit vermogen, verhuur van kerkelijke gebouwen, e.d.

De inkomsten van de 1.050 parochies bedragen per jaar ruim € 160 miljoen, waarvan 50 procent (€ 80 miljoen) uit vrijwillige bijdragen en collecten; 35 procent (€ 56 miljoen) komt uit opbrengsten uit vermogen en 15 procent ( € 24 miljoen) uit vergoedingen voor kerkelijke diensten.

Kerkbalans, de jaarlijkse geldwervingsactie van de kerken, wordt wel de grootste landelijke geldwervingsactie van Nederland genoemd, want voor de twee grote kerkgenootschappen betekent dit een inkomstenpost van € 350 miljoen.

Hoeksche Waard

Ook in de Hoeksche Waard wordt in bijna alle 22 gemeenten, die deel uitmaken van de Protestantse Kerk, de actie Kerkbalans gehouden. Deze 22 gemeenten tellen samen ruim 25.000 leden en aan deze gemeenten zijn 22 predikanten en 3 kerkelijke werkers verbonden. De beheerscolleges van de gemeenten die tot de Protestantse Kerk behoren, voeren het beheer over verschillende kerkgebouwen, waarvan de meesten de status van rijksmonument hebben.

Op basis van de landelijke cijfers kan gesteld worden dat de actie Kerkbalans 2015 voor deze Hoeksche Waardse protestantse kerken ruim € 2 miljoen moet opbrengen. Hiervoor gaan in de komende dagen circa 800 vrijwilligers de deuren langs om alle ingeschreven leden te benaderen voor een vrijwillige bijdrage. Belangrijk is dan natuurlijk wel dat de gemeenteleden die bezocht worden, hun toezeggingsformulier (een betaling volgt vaak later) gereed hebben liggen, zodat de Kerkbalansloper (de vrijwilliger die de enveloppe met brief of folder bezorgt en deze weer ophaalt) maar één keer behoeft terug te komen.

Protestantse Gemeente Nieuwland

Een van die 22 kerkelijke gemeenten in de Hoeksche Waard is de Protestantse Gemeente Nieuwland (een fusiegemeente van Hervormd Westmaas en Gereformeerd Westmaas-Mijnsheerenland-Klaaswaal) die ook jaarlijks met een tekort te kampen heeft.

Anja van der Pol, secretaris van de kerkrentmeesters van Nieuwland, zegt hierover: “Onze begroting 2015 geeft een aanzienlijk tekort aan. Daarom wordt onze leden gevraagd om, binnen de mogelijkheden die zij hebben, een hogere bijdrage voor onze kerk te geven.

Daarnaast is vorig jaar de Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas gevormd om ‘vrienden’ te zoeken die met elkaar een belangrijk deel van de jaarlijkse exploitatiekosten (circa € 10.000) van de Dorpskerk van Westmaas bijeen brengen. Want veel dorpsbewoners, die geen enkele binding met de kerk hebben, zijn wel bereid een jaarlijkse bijdrage te geven om dit voor Westmaas zo beeldbepalende gebouw, in stand te houden. Inmiddels hebben zich 116 vrienden hiervoor gemeld.

Tenslotte hopen we dit najaar een extra actie in de vorm van een verkoopdag of kerkveiling te houden waarbij de opbrengst voor de eigen kerkelijke gemeente bestemd is. Ook wij zullen met elkaar onze schouders er onder moeten zetten om het kerkenwerk in de protestantse gemeente Nieuwland, net zoals in de overige kerken en parochies in Nederland, te laten doorgaan. Daar gaan we dus voor!”, aldus Anja van der Pol.

Meer informatie: Anja van der Pol, tel. 0186–604488 of Rook Belder, tel. 0186–571797.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.