​Nieuwe stichting geeft extra impuls aan beleving van Landgoed De Peerdegaerdt in Strijen

0
162

Enten van stammen voor de shiitake-kwekerijStrijen –De Peerdegaerdt in Strijen maakt als Landgoed een mooie ontwikkeling door. In 2014 hebben meer dan 2.000 mensen kennis kunnen maken met deze bijzondere plek binnen de Hoeksche Waard, waar een cultuurhistorische hoogstamboomgaard en de aanwezige dieren de basis vormen voor alle activiteiten. De nieuwe Stichting (Be)Leef De Peerdegaerdt wil een extra impuls geven aan de beleving van De Peerdegaerdt en meer mensen de gelegenheid geven de kracht en energie van De Peerdegaerdt te ervaren.

De afgelopen jaren heeft De Peerdegaerdt zich met een enthousiaste groep medewerkers en vrijwilligers ontpopt tot een Landgoed Nieuwe Stijl. Zij willen de maatschappelijke bijdrage van De Peerdegaerdt binnen de samenleving in de Hoeksche Waard vergroten. Zo is een tijd geleden gestart met een zorg- en activiteitenboerderij, waar mensen met uiteenlopende achtergronden terecht kunnen en zijn speciale arrangementen voor begaafde kinderen ontwikkeld. Ook biedt De Peerdegaerdt mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd volgen kinderen met hun klas buitenlessen en beleven hierbij het landschap en de natuur. Ook voor vrijwilligersdagen, coaching en cursussen is ruimte op De Peerdegaerdt.

Bijzondere plaats met positieve energie

Eigenlijk kan iedereen de energie van De Peerdegaerdt op geheel eigen wijze benutten. Algemeen bestuurslid Bianca Meertens, is al geruime tijd betrokken bij De Peerdegaerdt en geeft aan «De verschillende activiteiten op De Peerdegaerdt zijn erop gericht bij te dragen aan het versterken van de sociale cohesie en het verbeteren van welzijn van mens en dier. Ik geloof in de kracht van de natuur en de positieve energie die dieren aan mensen geven, sterker nog, ik zie het wekelijks op De Peerdegaerdt gebeuren. De afgelopen jaren zijn veel stappen gezet om mensen in hun eigen kracht te zetten. Door in het bestuur van de nieuwe stichting deel te nemen wil ik dit proces graag versnellen, hierbij denken wij graag vanuit mogelijkheden in plaats vanuit beperkingen.»

Hoeksche Waardenmakerij: social playground

De Peerdegaerdt wil een grotere maatschappelijke bijdrage leveren in de Hoeksche Waard en hanteert hierbij de principes van de Blue Economy. Binnen de Hoeksche Waardenmakerij is De Peerdegaerdt aangemerkt als één van de aanjagers in de waardenketen «de kracht van het ommeland». Hiermee is De Peerdegaerdt voorbeeld-stellend omdat De Peerdegaerdt de kern van deze keten laat zien, die zich met name richt op het behouden van vitaliteit door ondernemingskracht.

Blue Economy ondersteunt transitie

De Blue Economy wil welzijn en natuur laten samengaan en voor iedereen toegankelijk maken als gevolg van een lokaal systeem van voedselproductie en consumptie, door te kijken wat de natuur te bieden heeft. Johan Stam uit Goudswaard en secretaris van de nieuwe stichting geeft aan: «Gunter Pauli is de grondlegger van de Blauwe economie. Hij geeft aan dat de groene economie ernstige tekortkomingen heeft. We vragen consumenten om meer te betalen voor minder kwaliteit, we vragen geldschieters om meer te investeren voor minder rendement. Misschien werkt dat voor een klein deel van de wereldbevolking zolang het goed gaat met de economie. Maar we worden geconfronteerd met een economische crisis en de werkloosheid is overal hoog. Het is dus niet logisch te verwachten dat mensen meer gaan betalen zonder dat ze daar betere kwaliteit voor terugkrijgen, of meer gaan investeren en genoegen nemen met een lager rendement. Een economie van hogere prijzen en lager rendement gaat gewoon niet werken. We moeten de natuurlijke systemen goed bestuderen. Als we eenmaal begrijpen hoe de natuur het doet, kunnen we die oplossingen overbrengen naar onze moderne wereld en alles opnieuw ontwerpen. Door van de innovaties van de natuur gebruik te maken en door te proberen de oplossingen van het ecosysteem te evenaren, zullen we duurzaam zijn in alles wat we doen. Zo heeft duurzame energie opgewekt met behulp van de buurt onze focus. Maar De Peerdegaerdt wil vooral een aanjager zijn in de transities die op dit moment gaande zijn. Wij vinden dat we nu al doen, waar de rest van Nederland naar toe wil».

De Peerdegaerdt: verbinding tussen stad en platteland

Naast het leggen van verbindingen binnen de Hoeksche Waard, weten ook steeds meer mensen uit de stad De Peerdegaerdt te vinden. Tijdens het Peerdegaerdts Plukfestijn en de Kerstwandeling kwam ongeveer de helft van de bezoekers uit het stedelijk gebied. De verschillende activiteiten op De Peerdegaerdt zijn erop gericht bij te dragen aan het versterken van de sociale cohesie en het verbeteren van welzijn van mens en dier.  

Nieuwe Stichting

Ed Lafeber uit Mijnsherenland is sinds vorig jaar betrokken bij De Peerdegaerdt. «Als je op de Peerdegaerdt bent dan gebeurt er iets met je. Deze positieve energie willen wij benutten. De kracht van De Peerdegaerdt is dat we niet in hokjes denken, Iedereen participeert naast elkaar bij de verschillende activiteiten die plaatsvinden op De Peerdegaerdt. Als voorzitter van de nieuwe stichting (Be)Leef De Peerdegaerdt wil ik een extra impuls geven aan de ontwikkelingen op De Peerdegaerdt.» Het bestuur bestaat uit twee dames en drie heren met zeer uiteenlopende achtergronden, die elkaar moeten versterken. De komende periode ligt de focus op het 100-jarig bestaan van De Peerdegaerdt, maar ook het verbeteren en uitbreiden van de beschikbare faciliteiten. «De wisselwerking met de aanwezige Friese Paarden en alle andere dieren, de rust en ruimte van De Peerdegaerdt, hebben een bijzonder positieve uitwerking op iedereen die op De Peerdegaerdt aanwezig is. Daarnaast richt het bestuur zich op het werven van fondsen en het aanknopen van banden met sponsoren. De Stichting heeft de aanvraag tot ANBI status inmiddels doen uitgaan. Ik kijk ernaar uit om deze ontwikkelingen met de nieuwe stichting een extra impuls te gaan geven», aldus een enthousiaste Ed Lafeber.

Voor een indruk van De Peerdegaerdt is het volgende filmpje te bekijken


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.