Gemeenten in de Hoeksche Waard gaan in gesprek met het COA over noodopvang vluchtelingen

0
476

sohw-logoHOEKSCHE WAARD – De druk op gemeenten voor de realisatie van noodopvang blijft hoog. Naar verwachting stijgt de instroom van vluchtelingen in het voorjaar nog verder. Bovendien worden een aantal grote noodopvanglocaties opgeheven. Redenen genoeg om ook in de Hoeksche Waard te inventariseren of en hoe we aan deze opgave waar het land voor staat kunnen bijdragen.

Dit is een proces dat de vijf gemeenten van begin af aan gezamenlijk en zeer zorgvuldig oppakken. De gemeenteraden in de Hoeksche Waard hebben onlangs ingestemd met diverse uitgangspunten voor mogelijke noodopvang van vluchtelingen in de Hoeksche Waard. Er is een inloopbijeenkomst georganiseerd en er zijn veel gesprekken gevoerd. Inmiddels zijn we weer een paar weken verder. Wat is de stand van zaken op dit moment?

Uitgangspunten gemeenteraden
De gemeenteraden hebben in februari ingestemd met uitgangspunten voor mogelijke noodopvang in de Hoeksche Waard. Zo is aangegeven dat een mogelijke noodopvanglocatie moet passen bij de aard en schaal van een dorp, dat gedacht wordt aan opvang van 200 personen (eventueel verdeeld over meerdere locaties), dat de totale exploitatie van een mogelijke noodopvanglocatie de verantwoordelijkheid van het COA is en dat draagvlak en draagkracht in de samenleving van groot belang zijn.

Inzichten
Via gesprekken in de gemeenteraden, gesprekken met inwoners en het maatschappelijk middenveld (waaronder tijdens de regionale inloopbijeenkomst van zaterdag 19 maart) en input via de digitale vragenlijst zijn ideeën, suggesties, bedenkingen en zorgen van inwoners geïnventariseerd. Het ging hierbij niet om het ophalen van ‘voors en tegens’, maar om de achterliggende aandachtspunten, zorgen en suggesties. Zowel met tegen- als voorstanders is gesproken (en online gevraagd) aan welke voorwaarden een eventuele opvang volgens hen moet voldoen. Waar moeten de gemeenten bij een eventuele opvang aandacht aan schenken en rekening mee houden? Dit leverde goede gesprekken en inzichten op. De gemeenten bedanken iedereen die de moeite heeft genomen om input te geven.

Bouwstenen

Alle gesprekken en reacties leveren bouwstenen op, die door de gemeenten zijn besproken. Zo zijn er veel zorgen over veiligheidsaspecten, wil men voorkomen dat we economische vluchtelingen opvangen en is er voorkeur voor opvang verspreid over meerdere locaties. Zowel voor- als tegenstanders van opvang noemen het aantal van 200 personen regelmatig als acceptabele (en maximale) optie. Ook geven veel mensen aan vrijwilligerswerk te willen doen als plannen concreet worden. Duidelijk is dat dit een lastig vraagstuk is, waarover ook in de Hoeksche Waard de meningen verdeeld zijn.

Totaalbeeld
Er ontbreekt nog één bouwsteen om een totaalbeeld te krijgen en conclusies te trekken. Om het beeld compleet te maken gaan de gemeenten binnenkort in gesprek met het COA. We zijn benieuwd wat het COA vindt van onze uitgangspunten en de zes locaties die volgens de gemeenten mogelijk geschikt (te maken) zijn. Op basis van de input vanuit de gemeenteraden, de aandachtspunten uit de gevoerde gesprekken en het gesprek met het COA worden conclusies getrokken die uiteindelijk weer worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

Vervolg
Uiteraard houden we een ieder op de hoogte van de vorderingen in dit proces. De meest actuele informatie kunt u vinden op de websites van de vijf gemeenten en het SOHW.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.