Raad van State verklaart beroep Hoeksche Bowling-De Posthoorn voor horecavergunning Thermen Binnen den Maas ongegrond

Redactie Hoeksch Nieuws
5 Min Read

thermenbinnendemaas‘s-Gravendeel / BinnenmaasOp 1 juni heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak Hoeksche Bowling–de Posthoorn BV tegen de gemeente Binnenmaas inzake de weigering van de gemeente om een horecavergunning af te geven. 

De Raad van State is van mening dat de gemeente, kijkend naar de bekende feiten,  niet anders kon besluiten dan de vergunning te weigeren op grond van de wet Bibob. De Raad benadrukt daarbij dat de gemeente vanaf begin af aan zorgvuldig heeft gehandeld bij de besluitvorming. Vanzelfsprekend is het college tevreden met de uitspraak. Hiermee is na twee jaar een definitief eindoordeel geveld in deze in ’s-Gravendeel veelbesproken zaak.

In het wellnesscentrum Thermen Binnen den Maas aan de Strijenseweg in ’s-Gravendeel werd sinds 14 februari 2014 een horecagedeelte geëxploiteerd zonder dat daar de vereiste vergunningen (exploitatievergunning en Drank- en Horecavergunning) voor afgegeven waren. De exploitatievergunning en Drank- en Horecawetvergunning zijn geweigerd mede op advies van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), waarin gemeente, politie en Openbaar Ministerie samenwerken. Voorafgaand aan de opening van het complex is aan de aanvrager van de vergunningen als ook de exploitant de waarschuwing afgegeven dat het zonder de vereiste vergunningen open laten gaan van het horecadeel gevolgen zou hebben. Het vervolgens ingezette handhavingstraject heeft er uiteindelijk toe geleid dat het horecagedeelte in februari 2015 is gesloten. Eind april dat jaar maakte de exploitant bekend het complex voorlopig geheel te sluiten. Vervolgens werd op 12 mei 2015 het faillissement van Thermen Binnen den Maas uitgesproken.

De gemeente weigerde de vergunning nadat uit advies van het LBB naar voren kwam dat er een ernstig gevaar bestond dat via de onderneming geld witgewassen zou worden of dat er andere strafbare feiten konden worden gepleegd.  De Wet Bibo is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

In dit geval lag het bezwaar met name in het zakelijk samenwerkingsverband tussen de Hoeksche Bowling-De Posthoorn BV en Thermen Binnen den Maas en als uitvloeisel hiervan met de eigenaar van het perceel. Net als de gemeente is ook de Raad van State van oordeel dat de eigenaar nauw betrokken is bij de bedrijfsvoering van het wellnesscomplex en er sprake is van een zakelijk samenwerkingsverband. De eigenaar het perceel heeft in het verleden herhaaldelijk strafbare feiten gepleegd en is tweemaal veroordeeld. Alle strafbare feiten houden verband met mogelijk misbruik van de gevraagde vergunningen.

De rechtbank Rotterdam verklaarde vorig jaar juli het beroep van Hoeksche Bowling-de Posthoorn BV en Thermen Binnen den Maas BV naar aanleiding van de geweigerde exploitatievergunning en drank- en horecawetvergunning ongegrond. Hoeksche Bowling de Posthoorn BV  heeft vervolgens, als aanvrager van de vergunning, hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. De Raad van State oordeelt nu, net als de Rechtbank Rotterdam eerder, dat de ernst van de feiten zodanig is dat weigering van de vergunningen proportioneel is en stelt gemeente Binnenmaas in het gelijk. Het beroep tegen de uitspraak van Rechtbank Rotterdam is dan ook ongegrond verklaard.

Burgemeester André Borgdorff:  “Ik heb me van het begin af aan gerealiseerd dat het weigeren van de vergunning impact zou hebben in de omgeving en tot onbegrip zou kunnen leiden. Hoezeer het ook, vanuit het algemeen belang, het enige te rechtvaardigen besluit is.  Ik ben blij dat de Raad van State ons in het gelijk heeft gesteld èn bevestigt dat de gemeente zorgvuldig is geweest en niet over één nacht ijs is gegaan.”


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.
Deel dit artikel
De redactie van Hoeksch Nieuws verzorgt dagelijks het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard.