Officiële ingebruikname luchtmeetstation Strijensas

0
350

Starthandeling_mediaSTRIJEN – Woensdagavond, 1 juni 2016, openden de burgemeesters Aart-Jan Moerkerke en Jac Klijs, de gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, Johan van den Hout, en de gedeputeerde van Zuid-Holland, Rik Janssen, officieel het nieuwe luchtmeetstation bij Strijensas de officiële handeling vond plaats in Restaurant de Batterij.

Door een symbolische druk op een grote rode knop werd gisterenavond het nieuwe luchtmeetstation in gebruik genomen. ,,Zoals gebleken bij diverse recente grote calamiteiten ligt de gemeente Strijen in het effectgebied van het industrieterrein Moerdijk. Rond het industrieterrein staan wel al meetstations in Klundert, Moerdijk en Zevenbergen,” motiveerde burgemeester Moerkerke zijn inspanningen een meetstation op Strijense bodem te krijgen. Gedeputeerde  Rik Janssen van Zuid-Holland vulde aan: ,,Een meetpunt aan de noordzijde ontbrak echter nog. Een extra argument voor ons om mee te werken aan een meetstation in Strijensas, is de scheepvaart op het Hollandsch Diep en het daarmee samenhangend verbod op ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen.”

Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Strijen besloten Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Noord-Brabant om in onderlinge samenwerking een luchtmeetstation in Strijensas te plaatsen. Beide provincies dragen gezamenlijk de kosten van het meetpunt. Het beheer ervan is in handen van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB). Het nieuwe GC-meetstation (GC staat voor gaschromatograaf) staat bij de parkeerplaats van het natuurgebied De Oeverlanden. Het station meet stikstofoxiden, fijn stof en vluchtige organische stoffen. De meetresultaten van het station zijn 24/7 voor een ieder online te volgen via de website luchtmeetnet.nl.

Het meetstation staat voorlopig voor een periode tot en met 31 december 2017. Daarna wordt door de provincies bezien of de metingen worden gecontinueerd.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.