Herindelingsontwerp Hoeksche Waard ter inzage

476

gemeentehoekschewaardZUID-HOLLAND – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 20 september 2016 het herindelingsontwerp Hoeksche Waard vastgesteld. Dit is een uitwerking van het GS besluit om voor te stellen de 5 gemeenten op Hoeksche Waard samen te voegen tot één gemeente. Iedereen kan tot en met 21 november 2016 een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp.

“Graag wil ik iedereen die betrokken is bij de toekomst van de Hoeksche Waard uitnodigen een zienswijze in te dienen”, aldus gedeputeerde Rogier van der Sande. “Zo kunnen we het ontwerp verder verbeteren en vervolgens met elkaar aan de slag gaan om van de 5 gemeenten één prachtige gemeente te maken die de huidige en toekomstige opgaven daadkrachtig kan oppakken. Ik verwacht van alle betrokkenen om de handen ineen te slaan en samen aan de toekomst van de Hoeksche Waard te werken.”

Open overleg

Alle gemeenteraden zijn het er over eens dat de gemeenten in de Hoeksche Waard een ongedeelde toekomst hebben en niets doen geen optie is. Voor de opgaven die er liggen maar ook door de ligging in een dynamische omgeving is eenheid in de Hoeksche Waard nodig. Na 6 maanden open overleg op de Hoeksche Waard waar iedereen inbreng kon leveren over de bestuurlijke toekomst, kwamen GS op 5 juli 2016 tot de slotsom dat de vorming van één gemeente van circa 85.000 inwoners de beste oplossing is. Daarmee ontstaat een toekomstbestendige, bestuurs- en uitvoeringskrachtige gemeente die toegerust is op de huidige en toekomstige opgaven en problemen. Zo kan de gemeente beter haar rol pakken in de samenwerking met inwoners, maatschappelijk middenveld, bedrijven en medeoverheden.

Zienswijzen

Het herindelingsontwerp ligt tot en met 21 november 2016 ter inzage op de gemeentehuizen en het provinciehuis en is tevens terug te vinden op de webpagina www.zuid-holland.nl/hw. Iedereen kan tot en met 21 november 2016 een zienswijze bij Gedeputeerde Staten indienen. Alle zienswijzen worden met de gemeenten gedeeld. De gemeenteraden kunnen tot en met 23 december 2016 hun zienswijze indienen en daarbij rekening houden met de andere zienswijzen. Na deze zienswijzeprocedure zal het ontwerp als herindelingsadvies begin 2017 ter vaststelling worden voorgelegd aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. Vervolgens wordt het verzonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.