Een nieuw certificaat School op Seef voor OBS de Schelf in ‘s-Gravendeel

0
497

school-op-seef-3

‘s-Gravendeel – Donderdag 6 oktober ontving OBS de Schelf uit handen van de wethouder van onderwijs dhr. van Etten van de Gemeente Binnenmaas een nieuw certificaat van het project School op Seef. Hij kwam op feestelijke wijze voor de derde keer dit vernieuwde certificaat uitreiken voor de verkeerslessen in het kader van School op Seef. De school is al jarenlang bijzonder gemotiveerd om dit kwaliteitscertificaat te behouden in het belang van de verkeersveiligheid.

Wat houdt School op Seef eigenlijk in voor een school?

School op Seef is een programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving en op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. School op Seef omvat hoogwaardig, aansprekend en praktijkgericht materiaal. Het werken aan de verkeersveiligheid van kinderen op en rond de basisschool vereist een integrale aanpak. Het programma School op Seef biedt de mogelijkheid om vanuit verschillende facetten (educatie, infrastructuur, communicatie, etc) hieraan te werken. Het motto is dan ook:”kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer”.

Het programma SCHOOL op SEEF heeft 7 doelstellingen:

  1. De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht
  2. Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren
  3. Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren
  4. Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid
  5. Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie
  6. Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan
  7. De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur

Eind vorig schooljaar kreegde school bezoek van een onafhankelijk deskundige op het gebied van verkeerseducatie. Tijdens dit bezoek moest de school bewijzen dat de diverse hiervoor genoemde aspecten zijn ingebed in de dagelijkse gang van zaken. Mede dankzij de inspanningen van juffrouw Moos Speelman en 2 verkeersouders ( Anky Bakker en Wil Snijders) was de school in staat om een prima verhaal over vele activiteiten te vertellen. Een aantal voorbeelden van de activiteiten zijn hierbij op zijn plaats. De jaarkalender kondigt ruimschoots op tijd aan wanneer onze leerlingen verkeersles krijgen op het plein en hun fietsvaardigheid vergroten onder schooltijd. Daarnaast zijn de tweejaarlijkse dode hoek-spiegel les en het project “Van dorp naar stad” voor groep 8 goede voorbeelden van praktische verkeerseducatie als voorbereiding op een dagelijkse veilige tocht naar het Voortgezet Onderwijs. De school is erg blij, dat de deskundige de Schelf heeft beloond met de maximale score om het certificaat opnieuw voor een volgende periode toe te kennen.

Na een toespraak van de wethouder en een korte demonstratie van een praktische verkeersles op het schoolplein ontvingen de oudste en jongste leerling van de school, Olivia Mul en Ace Peters de oorkonde. Tijdens deze korte les moesten de leerlingen van groep 5 samen met de directeur van de klas de lessen in praktijk brengen.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.