Extra toevoeging in Herindelingsadvies Hoeksche Waard, Voorstel om gemeentenaam Hoeksche Waard te gebruiken

0
229

HOEKSCHE WAARD Op 22 februari 2017 is de behandeling van het Herindelingadvies Hoeksche Waard geagendeerd in de vergadering van de Provinciale Staten die om 10.00 uur zal beginnen. Gedeputeerde van der Sande stelde een brief op naar naar de Provinciale Staten van Zuid-Holland met onderstaande tekst:

ln de commissievergadering Bestuur en Middelen op 15 februari 2017 is afgesproken om in het herindelingsadvies expliciet het voorstel voor de nieuwe gemeentenaam zijnde Hoeksche Waard op te nemen.

ln de hoofdstuk 10 van het herindelingsadvies, na de 1e alinea wordt de volgende alinea over de gemeentenaam in gevoegd:

Het ligt voor de hand dat de nieuwe gemeente de naam ‘Hoeksche Waard’ krijgt. Het is immers de eeuwenoude naam voor het eiland. Niet alle gemeenteraden hebben in hun zienswijze zich uitgesproken over de nieuwe naam. Gelet op de historie én het feit dat denaam ‘Hoeksche Waard’ een sterk merk is, waarvan de (inter-)nationale bekendheid nade fusie verder kan toenemen, stellen wij de ministerraad voor om de nieuwe gemeente naam ‘Hoeksche Waard’ te geven


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.