Versterking Gorsdijk en Simonsdijkje van start gegaan

0
183

hoeksche_waard_noord_simonsdijkjeBINNENMAAS – Waterschap Hollandse Delta is begonnen met de versterking van de Gorsdijk en het Simonsdijkje in de gemeente Binnenmaas. De versterking is nodig, omdat de dijken niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen. Eind mei start Ooms Construction bv in opdracht van het waterschap met de werkzaamheden. Begin 2017 wordt de versterking afgerond.

Langs de Gorsdijk worden deze zomer een gas- en rioolpersleiding verlegd. Vanaf oktober start de dijkversterking met het dempen van de dijksloten. In het voorjaar van 2016 wordt verder gegaan met het binnendijks versterken van de dijk door het aanbrengen van een berm. Verder wordt zowel binnendijks, buitendijks en als op de kruin de dijkbekleding vervangen.

Op het traject Simonsdijkje wordt in het voorjaar van 2016 eerst de gasleiding verlegd waarna ook hier de dijkversterkingswerkzaamhede verder gaan.  Ook dit deel van de dijk wordt versterkt met een brede steunberm en nieuwe dijkbekleding.

Weinig overlast 

De aannemer en het waterschap proberen overlast voor omwonenden en inwoners van ’s-Gravendeel en Puttershoek zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom zal de aanvoer van materiaal via het water gaan en niet door de dorpskernen van Puttershoek en ‘s-Gravendeel. Omdat in 2016 de werkzaamheden aan de dijken zelf zullen plaats vinden zal in die periode wel een tijdelijke omleidingsroute worden ingesteld: verkeer kan in deze periode gebruik maken van de Molendijk. Hiermee wordt de veiligheid van de weggebruikers gegarandeerd en kan het werk voortgang houden.

Proefterp 

Om vooraf goed te kunnen zien wat de resultaten van de dijkversterking zullen zijn, wordt eind mei 2015 een proefterp aangebracht bij de Gorsdijk. De naam zegt het al: een proefterp is een tijdelijke grondophoging die wordt aangebracht om inzicht te krijgen in de zetting van de ondergrond ten gevolge van de werkelijke versterking. De proefterp geeft geen beperkingen voor het verkeer langs de Gorsdijk. Tot eind 2015 fungeert de terp om metingen te doen, daarna wordt deze onderdeel van de dijkversterking.

Inloopavond 

Bewoners worden op 17 juni verder geïnformeerd tijdens een inloopavond in de Drie Lelies, Narvikstraat 1 te Puttershoek. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur.  Zij ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging.

Dijkversterkingsprogramma  

Tot 2017 wordt in totaal 59 kilometer dijk versterkt op de Zuid-Hollandse eilanden. Deze versterkingen maken deel uit van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken Rijkswaterstaat, waterschappen en andere waterkeringbeheerders intensief samen om afgekeurde waterkeringen te versterken. In totaal wordt in Nederland op 88 plekken bijna 370 kilometer dijk, dam en duin versterkt.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.