Gemeente’s in de Hoeksche Waard zetten zich gezamenlijk in op crisisnoodopvang en huisvesting van statushouders

436

sohw-logoHOEKSCHE WAARD – Er is op dit moment nauwelijks een onderwerp te bedenken waarover meer gesproken en geschreven wordt dan de wereldwijde vluchtelingenproblematiek. En daarmee samenhangend de (crisisnood)opvang van de vele duizenden die ver van huis en haard een veilig heenkomen zoeken in Europa, in Nederland én in de Hoeksche Waard. Want ook in de Hoeksche Waard bereiden we ons voor op de komst en opvang van vluchtelingen.

In de opvang van de vluchtelingen trekken de colleges van de vijf Hoeksche Waardse gemeenten gezamenlijk op. Dit betekent dat de gemeenten, naast de (her)opening van het AZC in ’s-Gravendeel door gemeente Binnenmaas, gezamenlijk inzetten op crisisnoodopvang .  

Nood
Op dit moment is de crisisnoodopvang actueel. Dagelijks worden we geconfronteerd met aangrijpende beelden en schrijnende situaties. De nood is hoog. Daar kunnen wij onze ogen niet voor sluiten. En dat willen de Hoeksche Waardse gemeenten ook niet. Het valt immers niet te ontkennen: er is sprake van een maatschappelijk probleem én we staan voor een maatschappelijke opgave. Het is vanuit die gezamenlijke verantwoordelijkheid dat de vijf gemeenten een bijdrage aan crisisnoodopvang willen bieden door honderd vluchtelingen in Oud-Beijerland op te vangen. Het gaat hierbij om een periode van maximaal vier weken. Het streven is om de opvanglocatie, de tennishal in vrijetijdscentrum De Boogerd om precies te zijn, op donderdag 22 oktober gereed te hebben.

Samengevat betekent dit dus dat Oud-Beijerland opvanglocatie beschikbaar stelt en de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk en Strijen ondersteuning bieden.

Solidair

Een solidaire en betrokken samenleving! Burgemeester Klaas Tigelaar: “Als Hoeksche Waardse gemeenten zien we daar talloze mooie voorbeelden van. Inwoners die klaarstaan voor hun medemens, mantelzorg geven, een actieve maatschappelijke bijdrage leveren aan de samenleving en als geen ander weten dat sommige mensen het echt niet redden zonder een steuntje in de rug”.

Welkom

Het is vanuit deze wetenschap en in dit vertrouwen dat het gemeentebestuur van Oud-Beijerland volmondig en van harte bereid is om iets te betekenen voor de vele ontheemde medemensen door het beschikbaar stellen van de opvanglocatie. Ter illustratie: dagelijks zijn er honderden mensen die ’s middags niet weten waar zij ’s nachts kunnen slapen.

Kortom, als samenleving zijn wij het daarom aan onze stand verplicht om de vluchtelingen bij hun komst te laten merken en – nog belangrijker – te laten voelen dat zij welkom zijn in de Hoeksche Waard. Dat we in die korte tijd dat zij in ons midden zijn, naast hen willen staan en er voor hen willen zijn! We willen ons dus ‘samenlevingsbreed’ inzetten om deze groep vier weken op te vangen. Daarnaast worden vanaf eind november ook de eerste vluchtelingen opgevangen in het AZC in Binnenmaas (’s-Gravendeel).

Medewerking Sportfondsen

Ook is het gemeentebestuur aangenaam verrast door de spontane en snelle medewerking van Sportfondsen Oud-Beijerland (exploitant van De Boogerd). Het opnemen van de vluchtelingen is immers van grote invloed is op de bedrijfsvoering van Sportfondsen Oud-Beijerland.

Oproep vrijwilligers

In de achterliggende periode werd het ons al duidelijk: het ontbreekt de Hoeksche Waard niet aan enthousiaste vrijwilligers. Wij doen daarom vrijmoedig een beroep op vrijwilligers en betrokken cruciale partners, zoals het Rode Kruis, kerken, vluchtelingenwerk Zuidvleugel en Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard.

Het spreekt immers voor zich dat er heel wat komt kijken bij de opvang, begeleiding et cetera van vluchtelingen in de periode dat zij in de Hoeksche Waard zijn. Oftewel: vrijwilligers zijn er nooit teveel.

Bewonersbijeenkomst Oud-Beijerland

Om de direct omwonenden van vrijetijdscentrum De Boogerd in Oud-Beijerland de gelegenheid te bieden om vragen te stellen, organiseert de gemeente speciaal voor hen een informatiebijeenkomst. Deze bewoners hebben hiervoor een schriftelijke uitnodiging ontvangen.

Samenvatting

We zetten voor de duidelijkheid alles nog even op een rij:

  • De Hoeksche Waardse gemeenten zetten zich samen in voor de opvang en komst van vluchtelingen. Het gaat om crisisnoodopvang in Oud-Beijerland voor honderd mensen voor maximaal vier weken;
  • Beleidsontwikkeling op dit terrein voor de langere termijn vindt plaats via het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW);
  • Oud-Beijerland stelt de opvanglocatie (tennishal De Boogerd) beschikbaar, de overige gemeenten verlenen materiële en immateriële steun;
  • Het streven is om de opvanglocatie, de tennishal in vrijetijdscentrum De Boogerd om precies te zijn, op donderdag 22 oktober gereed te hebben.
  • Er wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor direct omwonenden van De Boogerd;
  • Actuele informatie over de crisisnoodopvang in Oud-Beijerland is te vinden op www.oud-beijerland.nl/opvang. Hier staat ook een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden; Voor overige vragen kunnen inwoners van Oud-Beijerland tijdens kantoortijd bellen naar het algemene nummer van de gemeente, telefoon (0186) 64 65 66. Of e-mailen naar [email protected]

Beschikbaarheid Boogerd

Tijdens de crisisnoodopvang van de vluchtelingen is vrijetijdscentrum De Boogerd gewoon geopend voor bezoekers en gebruikers met uitzondering van de tennisbaan en de squashbanen.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.