Samenwerkingsovereenkomst Centrumplan ‘s-Gravendeel ondertekend

Redactie Hoeksch Nieuws
4 Min Read

Binnenmaas – Maandag 30 oktober zijn de samenwerkingsovereenkomsten voor het Centrumplan ’s-Gravendeel en de daarbij behorende overeenkomst over de erfpacht tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis ondertekend. Met de ondertekening van deze overeenkomsten is een belangrijke mijlpaal bereikt in de herontwikkeling van het centrumgebied van ’s-Gravendeel.

In de overeenkomst leggen de verschillende partijen vast welke afspraken er zijn gemaakt over de opknapbeurt voor het winkelgebied van ’s-Gravendeel. A. van der Hoek Beheer B.V. (Jumbo), Aannemingsbedrijf P. & G. Hooghwerff B.V. uit Strijen en Albert Heijn ’s-Gravendeel spannen zich in voor de herontwikkeling van de hoek Langestraat/Hendrik Hamerstraat. De gemeente neemt de herinrichting van de openbare ruimte in het winkelgebied voor haar rekening.

Albert Heijn

De eerste ontwikkeling die zichtbaar zal worden in dit gebied is de interne verbouwing van supermarkt Albert Heijn die gepland staat voor januari 2018. De voorbereidingen voor een aanvraag om omgevingsvergunning hiervoor zijn in volle gang. Ook worden de buitengevels van de Albert Heijn aan de Langestraat en de Hendrik Hamerstraat  opgeknapt.

Nieuwbouw

De vergunning voor de nieuwbouw op de hoek van de Hendrik Hamerstraat/ Langestraat is begin oktober verleend. Dit plan voorziet in de bouw van vier appartementen met een winkelruimte. De bestaande winkelruimte aan de Hendrik Hamerstraat wordt in dit plan geïntegreerd. De vastgoedeigenaar (Van der Hoek) en de ontwikkelaar (P&G Hooghwerff) zijn nog in overleg over de onderling te sluiten overeenkomsten. Met mogelijke kopers van de woningen en de beoogde huurder van de winkelruimte wordt overleg gevoerd. Als alle overeenkomsten tijdig tot stand komen, kan de bouw van het vastgoed in april 2018 starten. De sloop van de bestaande panden zal al eerder plaatsvinden. Zodra hierover duidelijkheid bestaat, kan ook de planning voor de herinrichting van het gebied definitief worden gemaakt.

Openbaar gebied

De gemeente heeft omwonenden en belangstellenden gevraagd mee te denken over de inrichting van het openbare gebied in het centrum. Er is twee keer een informatieavond gehouden en een klankbordgroep met omwonenden en betrokkenen is verschillende keren bij elkaar geweest. In september heeft de klankbordgroep unaniem ingestemd met het plan voor de nieuwe inrichting.

Het voorterrein van beide supermarkten is een belangrijk onderdeel van de totale herontwikkeling. Daarom is het belangrijk dat de gemeente een recht van erfpacht verkrijgt op deze terreinen. Daarnaast geldt als uitgangspunt dat de herinrichting van de openbare ruimte alleen plaats vindt als ook de nieuwbouw wordt gerealiseerd.

De samenwerkingsovereenkomsten met de private partijen zijn nu ondertekend, en dus kan de aanbesteding voor de openbare ruimte op korte termijn starten. De planning voor deze werkzaamheden is nog niet definitief omdat deze mede afhankelijk is van de planning van de bouwwerkzaamheden.

Informatie

Binnenkort wordt een nieuwe editie van de Nieuwsbrief Centrumplan ’s-Gravendeel verspreid om belangstellenden te informeren over de stand van zaken. Zodra meer duidelijk is over de definitieve planning van de uitvoering, naar verwachting in januari 2018, wordt een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden georganiseerd.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.
Deel dit artikel
De redactie van Hoeksch Nieuws verzorgt dagelijks het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard.