De agenda voor een sociaal en vitaal Cromstrijen

77

logo-2CROMSTRIJEN De komende jaren gaat het college van Cromstrijen zich hard maken voor een gezonde samenleving door het vaststellen van een nieuw sportbeleid en steun en zorg te bieden aan hen die dat echt nodig hebben. Daarnaast wil zij de gemeente in recreatief en toeristisch opzicht ontwikkelen. Zo wordt gekeken naar recreatieve mogelijkheden bij Klaaswaal en bij de Dorpshaven in Numansdorp. Ook de mogelijke aankoop en ontwikkeling van Fort Buitensluis speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast wil het college wonen in Cromstrijen aantrekkelijk maken door bestaande huurwoningen te renoveren en voor alle doelgroepen vestigingsmogelijkheden te realiseren op diverse locaties.

Het collegewerkprogramma 2014-2018 is de vertaling van het hoofdlijnenakkoord 2014-2018. In het hoofdlijnenakkoord ‘Investeren in een vitale en betrokken gemeenschap’ zijn de ambities voor de komende vier jaar benoemd.

Ambities
Zo liggen er ook ambities op het terrein van duurzaamheid. Hiervoor stelt het college een actieplan op. De brandweerkazernes wil zij in beide dorpskernen behouden en het project Buurtpreventie breidt zij uit. Met de komst van wijkteams en een goede frontoffice wil het college het zorgnetwerk afstemmen op de inwoners. Daarnaast wil het college de inwoners graag meer betrekken door vaker met hen samen te werken. Hoe kan zij inwoners meer betrekken bij bijvoorbeeld het beheer van de openbare ruimte of het openbaar groen? In 2015 neemt het college een besluit over het wel of niet aanleggen van een regionale oostelijk randweg van Numansdorp naar Klaaswaal of een bypass om de verkeersdruk in Klaaswaal te verminderen. Vanaf volgend jaar start het college met twee wijkbezoeken per jaar in de gemeente.

Leidraad
In het collegewerkprogramma staan de projecten en activiteiten die het college gaat uitvoeren om de ambities waar te maken. Het is ook de leidraad voor de voorstellen die het college de komende periode aan de raad doet. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om over deze voorstellen te beslissen.


Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.